EkoTreat Fosforfällningsenhet

Driftkostnader

Hur mycket kostar en dunk fällningsmedel?

En dunk kostar 795 kr inklusive moms, det tillkommer 225 kr i fraktkostnad när du beställer 1-2 dunkar. Beställer du 3 eller flera så skickas de fraktfritt.

Hur mycket skötsel kräver anläggningen?

Anläggningen är i stort sett skötselfri. Byte av 15 liters dunk med fällningsmedel några få gånger/år är allt som krävs (1 dunk per person och år). Beställ fällningsmedel direkt av oss, klicka på meny-fliken högst upp på sidan som heter EkoTreat så kommer du till vår beställningssida. Du kan självklart ringa till oss för att beställa medel också.

Hur stor är driftskostnaden och vad består den av?

Driftskostnaden är ca 800 kronor per person och år och består av fällningsmedlet. Elförbrukningen blir maximalt 2 kWh/år, vilket motsvarar cirka tre kronor.

Hur mycket vatten förbrukar EkoTreat-enheten per dygn?

Enheten förbukar cirka 90 liter vatten varje dygn vid normalt vattentryck.

Ljud

Låter fällningsenheten mycket?

Fällningsenheten ger ifrån sig ett dovt ljud i 1 minut vid vattenspolningen, som sker nio gånger per dygn. Detta kan jämföras med t ex en diskmaskin. Vi får aldrig klagomål kring detta.

Slamavskiljare

Varför behövs större slamavskiljarvolym tillsammans med Ekotreat fosforfällning?

Fällningsmedletbinder förutom fosfor även mycket partiklar i vattnet. Detta ger en ökad slammängd, vilket ställer högre krav på slamavskiljaren. Tack vare partikelfällningen blir vattnet från slamavskiljaren renare/klarare, vilket avlastar och förlänger livslängden i efterföljande rening.

Teknik

Vad använder ni för kemikalie?

Polyaluminiumklorid, PAX.

Var kan jag montera fällningsenheten? Måste den sitta på sista utgående rör från huset?

Du kan montera enheten i stort sett vart som helst i huset där det finns avlopp, vatten och el, förslagsvis under diskbänken i köket. Enheten spolar ut fällningsmedel med vatten. Därför spelar det ingen roll var på ledningsnätet den hamnar.

Är er enhet flödesstyrd?

Nej, den följer ett speciellt schema som följer dygnsrytmen. Detta har visat sig följa flödet mycket väl. Se Bra Små Avlopp. Att undvika flödesstyrd enhet är bra vid eventuellt inläckage i avloppsanläggningen och vid rinnande kranar/duschar inomhus. EkoTreat spolar vatten tillsammans med fällningsmedel vid varje dosering. Sett över ett dygn är det 90 liter vatten som spolas. Vid vattentryck högre än 4 bar, kan en vattensäkring behövas. Vattensäkringen ställs in på 10 liter/spolning.

(EkoTreat 1-60, avsedda för större system, se tabellen i anvisningen för inställning av vattensäkring)

Vattensäkring

Varför installera en vattensäkring på inkommande vattenledning före fosforfällningsenheten?

En vattensäkring säkerställer att dygnsflödet (90 l/dygn) inte överskrids, vilket kan hända t ex vid högt vattentryck i ledningen (> 4 bar). Med en vattensäkring har du också ett extra skydd om något mot förmodan skulle gå sönder i fosforfällningsenheten, så att maximalt 10 liter kan rinna ut under diskbänken. Tex VATEK, RSK 853 18 81.

Serviceavtal för EkoTreat upphör

Varför erbjuder ni inte längre serviceavtal för EkoTreat?

Beslutet är taget med dig som kund i åtanke. Vi vill inte att du ska betala för mer fällningsmedel än du faktiskt förbrukar. Genom att ta bort serviceavtalen helt och samtidigt fortsätta sälja fällningsmedel säkerställer vi det.

Kommer det bli dyrare för mig om jag har haft avtal tidigare?

Nej inte i de flesta fall, vi har försökt se till så att det i stället blir billigare för kunder med en EkoTreat-enhet. Tre dunkar kostar 795 kr x 3 = 2385 kr. Det räcker för 3 personer i ett  helt år (utslaget betalar du cirka 6,5 kr/dag eller ungefär 2 kr/person/dag).

Var köper jag dunkar med fällningsmedel någonstans?

Vi säljer fällningsmedel via vår hemsida, du kan också ringa in din beställning. Det finns andra återförsäljare som också säljer EkoTreat fällningsmedel, vill du inte handla via oss är det helt OK. Säkerställ att det står ”EkoTreat” på dunken, det är viktigt att det är rätt medel till enheten. En del entreprenörer säljer också fällningsmedel till kunder i området, kolla med din entreprenör om så är fallet.

Vilka garantier gäller för enheten?

EkoTreat-enheten omfattas av en garanti på 2 år. Det gäller från datumet då du köpte enheten. Skulle den mot förmodan gå sönder under garantiperioden skickar vi en ny enhet till dig. Om någonting istället händer efter det att garantin har gått ut så köper du en ny enhet från oss (om den inte går att laga så klart), en ny enhet kostar ca 5400 kr ink moms. Det rabatterade priset förutsätter att vi får in den trasiga enheten. Kontakta FANN för mer

Vad behöver jag tänka på för att omfattas av FANNs 10-åriga funktionsgaranti?

Det är viktigt att du sparar dina kvitton för alla inköp av fällningsmedel. Fyll gärna i journalen varje gång du byter dunk också. FANNs 10-åriga funktionsgaranti gäller för kompletta FANN-anläggningar där inköp av fällningsmedel motsvarar prognosen för förbrukning (ca 1 dunk/person/år). Klicka här för att läsa hela funktionsgarantin och vad som gäller.

Måste jag köpa fällningsmedel till EkoTreat-enheten?

Ja, det är viktigt av två anledningar, för det första uppnår du inte kraven på hög skyddsnivå om du inte har en dunk inkopplad till enheten och för det andra kan faktiskt ditt avlopp påverkas negativt. Har du en FANN Biobädd (FANN Minireningsverk) så är EkoTreat en förutsättning för att systemet ska fungera över tid