Guide till nytt avlopp

Så det börjar bli dags för nytt avlopp. Vi hjälper dig såklart hela vägen om du vill. Smidigast är förstås att använda vår unika tjänst Enskilt avlopp – All inclusive där vi ser till att du får rätt system, en pålitlig entreprenör och ett underhållsfritt ägande.

Vill du göra mer jobb själv? Vi vet att det är en hel del att hålla rätt på, så vi tänkte hjälpa dig lite på traven. Man skulle kunna kortfattat kunna beskriva processen så här:

1. Placering
Välj en plats för avloppsanläggningen.

2. Kontakta din kommun
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun och berätta att du vill göra en IN-DRÄN anläggning. Ta reda på om din fastighet ligger i ett område där normal skyddsnivå gäller eller om det är hög skyddsnivå samt vilken information de vill ha och vilka papper du behöver fylla i för att göra en ansökan/anmälan. Samråd även med kommunen om den placering du valt samt hur många provgropar du bör göra, vid infiltrationen och nedströms.

3. Perkolationsprov
Gör perkolationsprov i hål, minst tre gropar behövs för ett pålitligt resultat, se jordprovsanalys vid enskilt avlopp.

En siktanalys går också bra att göra om marken består av sand eller grus, men vi förordar perkolationsprovet, då det även beaktar effekten av hur hårt packad marken är och hur vatten rör sig i marken. En siktanalys måste gå via ett laboratorium och kostar pengar medan perkolationsprovet kostnadsfritt kan analyseras av oss på FANN.

4. Dimensionering
Skicka in beskrivningen, jordproverna och resultatet av perkolationsprovet till FANN VA-teknik AB så kan vi med detta som underlag dimensionera och välja den anläggningstyp som passar bäst. Detta gör vi kostnadsfritt. När vi beräknar belastningen utgår vi från att ert hushåll är fem personer eller färre. Stämmer inte detta så behöver ni informera om det. Det gäller om ni har förhållanden som påverkar flöde och/eller avloppsvattnets sammansättning jämfört med ett konventionellt hushåll om fem personer, t ex bubbelbadkar, stall, oljespill, avhärdningsfilter eller storkök påverkar val av lösning.

När vi fått in informationen från er så får ni en typritning, läggningsanvisning och kontrollplan av oss som ni behöver för er ansökan hos kommunen och dokumenten hjälper även er entreprenör med ett korrekt utförande.

5. Anlita en entreprenör.

Det finns inget krav på att entreprenören skall vara auktoriserad av oss men det kan såklart kännas tryggt. Det finns många sakkunniga som inte är auktoriserade. Din kommun har eventuellt listor över entreprenörer och du hittar även entreprenörer i Avloppsguiden.

All försäljning av våra produkter sker via grossister eller våra lokala representanter. Därför är det enklast att din entreprenör sköter beställningen av produkterna.

6. Ansök hos kommunen
Skicka in ansökan, typritningen och den övriga informationen som din kommun kräver. Passa även på att prata med era grannar så de får en chans att yttra sig. Observera! Arbetet med anläggningen får inte påbörjas innan du fått godkänt från din kommun.

7. Installation
Nu är det dags för entreprenören att göra själva anläggningen med hjälp av typritningen och läggningsanvisningarna. Det du kan göra är att följa upp den kontrollplan över installationen som följer med alla våra anläggningar (har du inte fått den så kan du ladda ner den). Med hjälp av den kan du se till att anläggningen utförs på rätt sätt. Försäkra dig om att du har aktuell läggningsanvisning och korrekt typritning!

Se även till att anläggningen dokumenteras (med bilder) och att du får en kopia av dokumenten.

8. Besiktning
Innan du kan ta anläggningen i drift så ska den färdiga anläggningen besiktas. Olika kommuner gör detta på olika sätt, vilket ska framgå av ditt tillståndsbeslut.

9. Användning

Följ anvisningarna som följde med anläggningen gällande drift och underhåll. Ändras flödet och/eller avloppsvattnets sammansättning ordentligt under anläggningens livslängd måste detta beaktas. Ni kan i ett sådant läge gärna rådfråga oss. T ex om ni skaffar ett stort badkar (bubbelbadkar etc.) så måste ni tänka på att tömma badkaret i intervaller. Systemet klarar inte av att ta hand om så stora mängder vatten på så kort tid om det inte är dimensionerat för det.