In-Drän Max Slamavskiljare

sa12000_black-

Slamavskiljare från 8 kbm upp till 44 kbm.

FANNs serie IN-DRÄN Max slamavskiljare omfattar 10 slamavskiljarmodeller avsedda för klosett-, bad-, disk- och tvätt-avloppsvatten (WC+BDT-vatten) från 25 upp till 175 pe (från 5 upp till 35 hushåll) med slamtömning varje år. Används slamavskiljarna tillsammans med EkoTreat fosforfällningsenhet, är de avsedda för 13 upp till 87 personer, med slamtömning en gång per år.

Precis som övriga FANN-tankar är IN-DRÄN Max slamavskiljarna utan kamrar. Vattnet leds in och styrs via en dämpare till ena änden. Vattnet tillåts flöda med låg och jämn hastighet hela tankens längd till bortre änden (utloppet) där T-röret sitter. Tack vare den låga hastigheten och det jämna flödet blir avskiljningen effektiv – partiklar hinner flyta eller sjunka.

Slamavskiljarna är CE-märkta enligt SS-EN 12566-1 där det är möjligt, d v s gäller modellerna SA 8000ce, SA 12000ce och SA16000ce.

Ladda ned installationsanvisning och prestandadeklaration för IN-DRÄN Max slamavskiljare här >>