minireningsverk, hög skyddsnivå avlopp

Är det enbart minireningsverk som klarar kraven på hög skyddsnivå?

Vi bad en FANN-säljare förklara begreppet skyddsnivå samt hur FANN:s avloppsanläggningar klarar de högsta reningskraven.

Vad innebär skyddsnivå?

Kommunen avgör om ett avlopp ligger inom normal eller hög skyddsnivå. Man kollar bland annat på den ekologiska statusen i närliggande vattendrag, men även på dricksvattenbrunnar i närheten. Två skyddsnivåer finns för både miljö- och hälsoskydd. Hälsoskyddet avser bakterier som inte får kontaminera dricksvattentäkter, medan miljöskyddet avser fosfor, kväve och organiskt material som riskerar att leda till övergödning i vattenmiljön. För hög skyddsnivå gäller det bl.a. att man ska rena bort minst 90 % fosfor.

Medför hög skyddsnivå alltid dyra serviceavtal?

FANN fokuserar på det våra entreprenörer och fastighetsägare vill ha – driftsäkra avloppsanläggningar för normal och hög skyddsnivå utan några serviceavtal. Det ger en avloppsanläggning utan onödiga eller dolda kostnader, vilket uppskattas av kunden. Ofta är inköpspris och installationskostnad lägre än för andra lösningar, t.ex. minireningsverk.

Varför ska man välja en FANN-anläggning?

När kommunen kräver hög skyddsnivå kan samtliga av FANN:s avloppsanläggningar enkelt uppgraderas för att möta detta krav. Det görs friktionsfritt med EkoTreat fosforfällning, som får fosforn att fälla ut och stanna kvar i slamavskiljaren. Dessutom har våra markbäddar och infiltrationer ett utmärkt hälsoskydd – bakteriereduktionen sker i gruset och marken under modulerna. EkoTreat fosforfällning är så driftsäker och enkel att sköta att FANN inte har serviceavtal. Enda underhållet är byte av dunk med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Alltså prisvärda och driftsäkra avloppssystem för hög skyddsnivå utan serviceavtal.

Det ska även tilläggas att FANN:s uppskattade support och 10-åriga funktionsgaranti alltid ingår när du installerar en komplett FANN-anläggning.

FANN gör det enkelt – låt oss guida dig till ett avlopp med hög skyddsnivå!

Fler nyheter

En broschyr till alla fastighetsägare som funderar på att installera ett nytt enskilt avlopp.

Nu har vi bokat in höstens kurstillfällen – ta en plats du också!

Vi syns i monter 308 tillsammans med vårt systerbolag Skandinavisk Kommunalteknik AB