utbildning enskilda avlopp

FANN Diplomkurser – gå vår utbildning i enskilda avlopp

Auktoriserade entreprenörer från FANN rekommenderas av oss vid kontakt med fastighetsägare. Genom vår utbildning i enskilda avlopp blir du en av dem.

FANN:s diplomkurs arrangeras varje år vid 10-15 tillfällen på utvalda platser i Sverige. Kurserna hålls från november till april, under en period då entreprenörerna har bättre möjlighet att delta under de två utbildningsdagarna. Förutom entreprenörer deltar även många miljöinspektörer och grossister i vår utbildning om enskilda avlopp. Diplomkurserna är populära och har ca 200-300 deltagare årligen. Under en 15-årsperiod har totalt 2500 personer genomfört kurserna.

Varför ska man då som entreprenör anmäla sig till en av FANN:s utbildningar i enskilda avlopp? Vi frågade en av utbildarna, Christian Lamm, ansvarig säljare för region syd:

”Det är inte så enkelt med enskilda avlopp, som vissa kanske fortfarande tror. Man måste känna till grundteorierna, som bland annat perkolationsanalys (markens infiltrationsförmåga: hur vattnet rör sig nedåt i marken), samt gällande lagar och regler. Dessutom ska man ha kunskap om hur produkterna fungerar och hur de ska installeras. Då uppfyller man kunskapskravet som finns med i både Miljöbalken och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd . När man har koll på grundteorin, gällande regler samt produktkunskap kan man göra en noggrann förundersökning och installation. Detta avlopp uppfyller kraven från myndigheterna, ger miljönytta och fungerar under många, många år.”

Kursens upplägg

Förvänta dig två fullmatade dagar i avloppets tecken. Under dag ett diskuteras småskalig VA-teknik, reningstekniker, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd samt olika avloppsprodukter. Den avslutande dagen har istället fokus på installationen – vi utför dimensioneringsövningar och ett kunskapstest. När deltagaren klarat kunskapsprovet tilldelas hen ett diplom som markerar bedriften.

Vill du bli FANN Auktoriserad? Då måste du även installera en korrekt genomförd och dokumenterad FANN-anläggning.

Läs mer om FANN:s utbildningar i enskilda avlopp.

Fler nyheter

Få full koll på vilka områden våra regionsäljare ansvarar för.

En broschyr till alla fastighetsägare som funderar på att installera ett nytt enskilt avlopp.

Ska du installera ett nytt eller kanske åtgärda ett befintligt avlopp? Låt oss hjälpa dig – vi arbetar ...