IN-DRÄN Max avloppssystem - skräddarsydda lösningar utanför det kommunala nätet

IN-DRÄN Max är FANNs koncept för större anläggningar (d v s från 3 hushåll och uppåt) utanför det kommunala ledningsnätet, och riktar sig till många kundgrupper, t ex:

  • samfälligheter
  • privata näringsidkare
  • kommuners mindre gemensamma anläggningar