IN-DRÄN Max

Stora avloppssystem – skräddarsydda lösningar

IN-DRÄN Max baseras på den beprövade IN-DRÄN tekniken och är FANNs nya koncept för anläggningar större än 3 hushåll. Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med passiv IN-DRÄN teknik är de låga driftskostnaderna, robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga variationer, samt flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre helheter.

IN-DRÄN Max riktar sig till många kundgrupper, t ex samfälligheter, privata näringsidkare eller kommuners mindre gemensamma anläggningar. En IN-DRÄN Max-anläggning börjar med platsbesök för att hitta den optimala lösningen. Kontakta FANN för platsbesök och projektering. IN-DRÄN Max offereras via grossist.