Tillbehör för avlopp

Produkter för enskilt avlopp

Grundtanken vid utvecklandet av våra produkter är att avloppssystemet skall vara robust och kräva minimal skötsel, oavsett om det gäller permanentboende eller fritidshus. Få fastighetsägare vill ha avlopp som hobby!

IN-DRÄN arbetar efter naturens principer. Riklig syretillgång i kombination med rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer effektiv. IN-DRÄN kräver betydligt mindre utrymme och kan anläggas så gott som överallt.

Våra låga, typgodkända slamavskiljare och slutna tankar har bra åtkomlighet och är enkla att slamtömma. Vi använder oss av en återvinningsbar, åldersbeständig och hållfast polyetenplast, vilket ger prisvärda tankar med hög kvalitet och låg vikt. Tankarna är lätta att transportera, hantera och installera.

Vår avdelning teknisk support svarar på dina frågor om dimensionering, systemlösningar, processteknik och mycket annat. Vi har över 30 års erfarenhet av naturens egen reningsmetod – på ett vetenskapligt sätt. Idag finns nära 40 000 anläggningar med IN-DRÄN teknik.

All försäljning av våra produkter för enskilt avlopp och tillbehör sker via grossister eller våra lokala representanter. Därför är det enklast att din entreprenör sköter beställningen av produkterna.

Om du som privatperson ska installera något själv kan du beställa produkterna hos din lokala VVS-butik eller byggvaruhus. Det kan då vara bra att veta exakt vilka produkter för enskilt avlopp du ska ha och även ha RSK-nummer till hands.

Försäkra dig om att du alltid använder aktuell läggningsanvisning och korrekt typritning!

Saknar du typritning – kontakta oss.