fbpx

Analystjänster

Analys av avloppsvatten

I samarbete med ackrediterat laboratorium

Analystjänster

Provtagning och analys av våra experter

Vi utför mot förfrågan analys av avloppsvatten i samarbete med ett ackrediterat laboratorium. Beroende på hur behovet ser ut kan vi göra flera olika analyser.

Kontakta oss för support, offertförfrågan och tidsbokning genom att fylla i formuläret. En av våra experter kommer därefter kontakta dig för att stämma av ditt behov av hjälp, ta nödvändiga prover samt analysera dem.

Exempel på analyser som vi kan genomföra;

  • BOD
  • COD
  • Tot-P
  • Tot-N
  • Klorid
  • Smittämnen (ex. E.coli, Int. Enterokocker)

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig!