Analystjänster

Analys av avloppsvatten

I samarbete med ackrediterat laboratorium

Analystjänster

Provtagning och analys av våra experter

Vi utför mot förfrågan analys av avloppsvatten i samarbete med ett ackrediterat laboratorium. Beroende på hur behovet ser ut kan vi göra flera olika analyser.

Kontakta oss för support, offertförfrågan och tidsbokning genom att fylla i formuläret. En av våra experter kommer därefter kontakta dig för att stämma av ditt behov av hjälp, ta nödvändiga prover samt analysera dem.

Exempel på analyser som vi kan genomföra;

  • BOD
  • COD
  • Tot-P
  • Tot-N
  • Klorid
  • Smittämnen (ex. E.coli, Int. Enterokocker)

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig!

10 års funktionsgaranti

En komplett FANN-anläggning ger dig 10 års funktionsgaranti. Vi jobbar alltid utifrån målsättningen att din avloppsanläggning så långt som möjligt är passiv och underhållsfri. Dessutom är anläggningarna så robusta att inga dyra serviceavtal behövs.