fbpx

FANN EkoTreat WiFi fosforfällningsenhet

EkoTreat WiFi / EkoTreat Max WiFi

FANN EkoTreat WiFi och EkoTreat Max WiFi fosforfällningsenhet säkerställer att ditt avlopp uppnår kraven för hög skyddsnivå. Enheterna justeras efter antal personer i hushållet. Därefter sköter den sig själv och doserar fällningsmedel via fastighetens ledningsnät ut till slamavskiljaren.

Så här fungerar EkoTreat

Fällningsmedlet spolas ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra inblandning. I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar, som sedimenterar och töms med den vanliga slamtömningen. Hur mycket fosfor som ska renas styrs av vilken skyddsnivå som gäller i området där avloppsanläggningen är installerad.

Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Enheten har inbyggt larm så att du blir påmind om när det är dags att byta dunk/fat. Se bara till att det är fällningsmedel avsett för EkoTreat du köper.

FANN EkoTreat WiFi och EkoTreat Max WiFi fosforfällningsenhet säkerställer att ditt avlopp uppnår kraven för hög skyddsnivå. Vi vet om att det råder ett missförstånd på marknaden där det ibland påstås att det är krav att ett minireningsverk alltid ska installeras vid hög skyddsnivå. Det påståendet är alltså helt felaktigt!

FANN EkoTreat WiFi
RSK nr 5547505

FANN EkoTreat Max WiFi
RSK nr 5547546

  • FANN EkoTreat WiFi – för 1-3 hushåll (15 personer)
  • FANN EkoTreat Max WiFi – för upp till sammanlagt 60 personer
  • Fällningsmedel i 15, 25 och 60 liter på dunk samt 200 liter på fat

Hög skyddsnivå med möjlighet att teckna trygghetsavtal

Ett avloppssystem från FANN är passivt och det mesta sköter sig självt. På avloppsanläggningar med EkoTreat WiFi erbjuder vi möjligheten att teckna FANN Trygghetsavtal. Din kommun ombesörjer att slamavskiljaren töms vilket under normala förhållande brukar räcka med en gång per år. Du ser till så att det alltid finns fällningsmedel inkopplat till EkoTreat WiFi och att enheten är påslagen när du vistas i fastigheten.

EkoTreat WiFi placeras enkelt tillsammans med dunk under t ex. diskbänken. EkoTreat Max WiFi installeras på lämplig plats med hänsyn tagen till vilken storlek på fällningsmedel som avses användas.

Köp fällningsmedel via oss, via din entreprenör eller en annan återförsäljare, Se bara till att det är fällningsmedel avsett för EkoTreat du köper.

Fällningsmedel finns i storlek 15 och 25 liter på dunk till EkoTreat WiFi och till EkoTreat Max WiFi finns fällningsmedel i 60 liter på dunk samt 200 liter på fat.

  • Möjligt att teckna FANN Trygghetsavtal
  • Uppnå hög skyddsnivå oavsett anläggningstyp

Styr EkoTreat WiFi på distans med FANN Config

Med FANN Config fjärrstyr du din EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig, har du till exempel glömt att stänga av den efter semestern?
Du loggar enkelt in mot din enhet via mobil eller dator och kan därifrån ändra inställningar samt stänga av och slå på din enhet.

Du kan läsa mer om hur EkoTreat fungerar i anvisningen för EkoTreat WiFi. Alla inställningar går även att göra på EkoTreat-enheten, vilket innebär att man inte är tvungen att ansluta enheten till sitt WiFi-nätverk om man av någon anledning inte vill.

  • Larm när det är dags att byta dunk
  • Fjärrstyr till- och frånslag
  • Öka/minska antalet personer
  • Möjlighet att ansluta extern LED för tydligare signal vid fel

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.

Enskilt avlopp – All inclusive

Dags för ny avloppsanläggning?