fbpx

Enskilt avlopp

FANN INDRÄN Max –
Stor avloppsanläggning till lägre kostnad

INDRÄN Max baseras på beprövad INDRÄN®-teknik och är vår lösning för större avloppsanläggningar.

Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med passiv INDRÄN®-teknik är de låga driftskostnaderna samt robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga variationer. Flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre anläggningar gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån krav och lokala förutsättningar.

Tack vare INDRÄN-tekniken blir storleken på både en infiltrations-/markbädd betydligt mindre än för en konventionell bädd. Ytbehovet är 1,5 – 5 m² per person, beroende på markens genomsläpplighet. Alla våra infiltrationer och markbäddar är skalbara och kan anpassas till alla behov över tre hushåll .

Skräddarsydda system utanför det kommunala avloppsnätet

  • För anläggningar över tre hushåll
  • Större avloppssystem till en lägre kostnad
  • Skräddarsytt system för dina behov
  • Kostnadseffektivt mot enskilda anläggningar
  • Minimal skötsel
  • Lågbyggd
  • Enkel slamtömning
  • Uppfyller hög skyddsnivå med EkoTreat Max WiFi
  • Hjälp med projektering
  • 10 års funktionsgaranti

INDRÄN Max – Beprövad teknik i stor skala

Ett INDRÄN system har, precis som det kommunala reningsverket, ett mekaniskt, ett biologiskt och ett kemiskt reningssteg.

Mekaniska steget: slamavskiljaren separerar det som flyter och sjunker.
Biologiska steget: naturligt förekommande bakterier renar syreförbrukande ämnen som annars leder till syrebrist i vattendrag samt kväve.
Kemiska steget: fosfor avskiljs från avloppsvattnet.

I det kemiska steget används EkoTreat Max WiFi som per automatik ser till att blanda i fällningsmedel utifrån förinställda parametrar. Då enheten är uppkopplad kan man på distans t ex enkelt justera antal personekvivalenter och ta emot larm om när det är dags att fylla på fällningsmedel. Fällningsmedel finns lättillgängligt på dunk om 60 liter samt om fat på 200 liter.

Precis som våra horisontella blå tankar för enskilt avlopp i mindre skala är INDRÄN Max slamavskiljarna utan kamrar. Vattnet leds in och styrs via en dämpare till ena änden. Vattnet tillåts därefter flöda med låg och jämn hastighet över hela tankens längd till bortre änden (utloppet med t-rör). Tack vare den låga hastigheten och det jämna flödet blir avskiljningen effektiv där partiklar hinner flyta eller sjunka.

Tack vare INDRÄN-tekniken blir storleken på en bädd betydligt mindre än för en konventionell infiltration eller markbädd. Med INDRÄN Max kan man blanda stora och små bäddar vilket skapar förutsättning för optimalt skräddarsydda lösningar.

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.