fbpx

Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN WC+BDT Markbädd

I en slamavskiljare/trekammarbrunn avskiljs tunga partiklar som sedimenterar på botten och blir tillsammans med flytande partiklar kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄN™ PRO-moduler och sedan i en grusbädd för att till sist leda det renade vattnet till ett dike eller annan lämplig recipient. WC+BDT står för det WC-, Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet.

FANN har markbäddssystem för WC+BDT som klarar både normal och hög skyddsnivå

Fördelar med FANN

10 års funktionsgaranti

Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar vi en funktionsgaranti som räcker i hela 10 år. Det betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt – en trygghet för både dig som fastighetsägare och för den entreprenör som installerar.

Inget serviceavtal behövs

Våra INDRÄN-moduler använder passiv markbaserad rening som inte kräver som inte kräver service. I vårt sortiment har vi även produkter som använder en mer aktiv teknik där vi erbjuder möjligheten att teckna trygghetsavtal.

Färdig paketlösning

Vi har kompletta lösningar för enskilt avlopp som klarar både normal och hög skyddsnivå. Paket finns till BDT i form av infiltration, markbädd, biobädd samt som kompakt reningsverk. För WC+BDT erbjuder vi lösningar för infiltration, markbädd och biobädd.

Svensktillverkat

Våra avloppssystem är utvecklade och testade för vårt nordiska klimat. Du kan lita på att din FANN-anläggning fungerar år ut och år in, lika bra en het sommardag som vid sträng kyla och djup snö. Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Alunda utanför Uppsala där vi också har vårt lager.

Enskilt avlopp

WC+BDT Markbädd – Normal skyddsnivå

Enskilt avlopp - Infiltration

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT med FANN Slamavskiljare

Markbäddsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med INDRÄN PRO moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. INDRÄN mer än tiodubblar ytan den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Normal skyddsnivå
 • Inget krav på efterpolering
 • Låg installationshöjd
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt slamavskiljare
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • För denna anläggning har vi färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

Paketalternativ – FANN WC+BDT INDRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525344

2 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525345

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT med FANN Blue Trekammarbrunn

Markbäddsanläggning med FANN Blue Trekammarbrunn tillsammans med INDRÄN PRO moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. INDRÄN mer än tiodubblar ytan den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Normal skyddsnivå
 • Inget krav på efterpolering
 • Låg installationshöjd
 • Levereras och installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt trekammarbrunn
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för ett hushåll (5 personer)

Paketalternativ – FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT med FANN Blue Trekammarbrunn

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525351

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp

WC+BDT Markbädd – Hög skyddsnivå

Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT med FANN Slamavskiljare och EkoTreat WiFi

Markbäddsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med INDRÄN PRO moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. För att uppnå hög skyddsnivå installeras EkoTreat WiFi som tillför fällningsmedel för att binda fosforn. INDRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Hög skyddsnivå
 • EkoTreat WiFi med larm
 • Kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening
 • Fällningsmedel behövs
 • Inget krav på efterpolering
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Låg installationshöjd
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt slamavskiljare
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Möjligt att teckna FANN Trygghetsavtal
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för ett hushåll (5 personer)

Paketalternativ – FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT med FANN Slamavskiljare och EkoTreat WiFi

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525348
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

2 hushåll

Paketet innehåller:

2 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525349
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Support

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.