Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN WC+BDT Markbädd

I en slamavskiljare/trekammarbrunn avskiljs tunga partiklar som sedimenterar på botten och blir tillsammans med flytande partiklar kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i IN-DRÄN™-moduler och sedan i en grusbädd för att till sist leda det renade vattnet till ett dike eller annan lämplig recipient. WC+BDT står för det WC-, Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet.

FANN har markbäddssystem för WC+BDT som klarar både normal och hög skyddsnivå

Fördelar med FANN

10 års funktionsgaranti

Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar vi en funktionsgaranti som räcker i hela 10 år. Det betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt – en trygghet för både dig som fastighetsägare och för den entreprenör som installerar.

Inget serviceavtal behövs

Alla avloppsanläggningar från FANN använder passiv markbaserad rening förutom FANN Biobädd som använder en semipassiv inbyggd teknik. Passiv rening innebär att avloppsvattnet renas med hjälp av naturens egen metod, vilket medför att systemen i princip blir helt underhållsfria.

Färdig paketlösning

Vi har kompletta lösningar för enskilt avlopp som klarar både normal och hög skyddsnivå. Paket finns till både BDT och WC+BDT för infiltration, markbädd eller biobädd.

Svensktillverkat

Våra avloppssystem är utvecklade och testade för vårt nordiska klimat. Du kan lita på att din FANN-anläggning fungerar år ut och år in, lika bra en het sommardag som vid sträng kyla och djup snö. Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Alunda utanför Uppsala där vi också har vårt lager.

Enskilt avlopp

WC+BDT Markbädd – Normal skyddsnivå

Enskilt avlopp - Infiltration

FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare

Markbäddsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Normal skyddsnivå
 • Inget krav på efterpolering
 • Låg installationshöjd
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt tank
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • För denna anläggning har vi färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

Paketalternativ – FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st Paket I8, RSK nr 5618165
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619579

2 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
16 st IN-DRÄN modul, RSK nr 5618167
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470
1 st Paket AV, RSK nr 5618181
4 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m, RSK nr 5610016
1 st Fiberduk, RSK nr 2417726

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619792

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Blue Trekammarbrunn

Markbäddsanläggning med FANN Blue Trekammarbrunn tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Normal skyddsnivå
 • Inget krav på efterpolering
 • Låg installationshöjd
 • Levereras och installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt tank
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för ett hushåll (5 personer)

Paketalternativ – FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Blue Trekammarbrunn

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st FANN Blue 2200L, IN-DRÄN inf, RSK nr 5135665
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525317

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp

WC+BDT Markbädd – Hög skyddsnivå

Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare och EkoTreat WiFi

Markbäddsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. För att uppnå hög skyddsnivå installeras EkoTreat WiFi som tillför fällningsmedel för att binda fosforn. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Hög skyddsnivå
 • EcoTreat WiFi med larm
 • Kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening
 • Fällningsmedel behövs
 • Inget krav på efterpolering
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Låg installationshöjd
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt tank
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för ett hushåll (5 personer)

Paketalternativ – FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare och EkoTreat WiFi

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st Paket I8, RSK nr 5618165
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619581
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

2 hushåll

Paketet innehåller:

2 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
16 st IN-DRÄN modul, RSK nr 5618167
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470
1 st Paket AV, RSK nr 5618181
4 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m, RSK nr 5610016
1 st Fiberduk, RSK nr 2417726

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619794
Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare och fosforfälla

Markbäddsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. För att uppnå hög skyddsnivå används en fosforfälla. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Hög skyddsnivå
 • Fosforfälla med filter
 • Kretsloppsanpassad lösning – återför näringen till naturen
 • Inget krav på efterpolering
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Låg installationshöjd
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt tank
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för ett hushåll (5 personer)

Paketalternativ – FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare och fosforfälla

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 2000 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st Paket I8, RSK nr 5618165
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FTK 503, Fosforfälla, RSK nr 5618428

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619580

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Markbäddar

FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Blue Trekammarbrunn och fosforfälla

Markbäddsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. För att uppnå hög skyddsnivå används en fosforfälla. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Hög skyddsnivå
 • Fosforfälla med filter
 • Kretsloppsanpassad lösning – återför näringen till naturen
 • Inget krav på efterpolering
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Låg installationshöjd
 • Levereras och installeras med FANN Teleskoplock
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Renar både bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • CE-märkt tank
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för ett hushåll (5 personer)

Paketalternativ – FANN WC+BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Blue Trekammarbrunn och fosforfälla

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st FANN Blue 2200L, IN-DRÄN inf, RSK nr 5135665
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FTK 503, Fosforfälla, RSK nr 5618428

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525318

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Support

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.