fbpx

Enskilt avlopp - Biobädd

Vad menas med biobädd?

FANN Biobädd är en prefabricerad produkt där hela den biologiska reningsprocessen är inbyggd i en tank med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon perkolationsanalys för att få fram LTAR-värdet. Precis som vid infiltration och markbädd leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare för att sedan gå vidare till biobädden. FANN Biobädd finns i olika paket för både BDT (bad-, disk- och tvättvatten) samt WC+BDT.

FANN Biobädd BDT

 • Prefabricerad markbädd vilket minskar risken för felinstallation
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Lägsta driftkostnaden jämfört med minireningsverk
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Enkel och snabb att anlägga
 • Kräver liten yta och låg installationshöjd
 • Typgodkänd
 • Inget extra grus behövs – inbyggt i biobädden
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Inget serviceavtal behövs

FANN Biobädd WC+BDT

 • Normal- och hög skyddsnivå
 • Prefabricerad markbädd vilket minskar risken för felinstallation
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Lägsta driftkostnaden jämfört med minireningsverk
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten samt WC
 • Enkel och snabb att anlägga
 • Kräver liten yta och låg installationshöjd
 • Typgodkänd
 • Tät lösning som kan anläggas överallt
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Möjligt att teckna FANN Trygghetsavtal

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.

Enskilt avlopp – All inclusive

Dags för ny avloppsanläggning?