fbpx

Infiltration, markbädd, biobädd eller reningsverk?

Så hur var det nu då, infiltration, markbädd, biobädd eller reningsverk? Utan att veta vilken skyddsnivå som gäller där du bor så finns det ett alternativ som passar precis lika bra överallt och det är FANN Biobädd. Men det finns såklart flera lösningar och för att avgöra vilken typ av anläggning som kan installeras där du bor, kan följande översikt hjälpa till som en fingervisning.

FANN Biobädd BDT

 • Ingen WC ansluten till systemet
 • WC kan ledas till sluten tank
 • Inget LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Kan anläggas överallt
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Prefabricerad markbädd vilket minskar risken för felinstallation
 • Färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

FANN Biobädd WC+BDT

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Inget LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Kan anläggas överallt
 • Normal eller hög skyddsnivå gäller för fastigheten
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Installeras med effektiviserad fosforrening vid hög skyddsnivå
 • Prefabricerad markbädd vilket minskar risken för felinstallation
 • Färdiga paketlösningar till både ett (5 personer) och två (10 personer)

FANN Infiltration BDT

 • Ingen WC ansluten till systemet
 • WC kan ledas till sluten tank
 • Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
 • LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Avloppsvattnet försvinner ner i marken
 • Färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

FANN Grey BDT

 • Ingen WC ansluten till systemet
 • WC kan ledas till sluten tank
 • Kan anläggas överallt
 • Inget LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Färdiga paketlösningar för upp till ett och ett halvt hushåll (7,5 personer)

FANN Infiltration WC+BDT, Normal skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
 • LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Avloppsvattnet försvinner ner i marken
 • Normal skyddsnivå gäller för fastigheten
 • Färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

FANN Infiltration WC+BDT, Hög skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
 • LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Vattnet försvinner ner i marken
 • Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
 • Installeras med effektiviserad fosforrening
 • Färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

FANN Markbädd BDT

 • Ingen WC ansluten till systemet
 • WC kan ledas till sluten tank
 • Vanligtvis lerig mark
 • Markbädden har ett utloppsrör
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

FANN Markbädd WC+BDT, Normal skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Vanligtvis lerig mark
 • Markbädden har ett utloppsrör
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Normal skyddsnivå gäller för fastigheten
 • Färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

FANN Markbädd WC+BDT, Hög skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Vanligtvis lerig mark
 • Markbädden har ett utloppsrör
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
 • Installeras med effektiviserad fosforrening
 • Färdig paketlösning avsedd för ett hushåll (5 personer)

System med sluten tank

 • Separerar WC och BDT-vatten
 • Typgodkänd
 • Flera olika storlekar
 • Lösning vid förbud av utsläpp av WC-vatten
 • Kan kombineras med lösning för BDT-vatten
 • Enkel och snabb att anlägga

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.

Enskilt avlopp – All inclusive

Dags för ny avloppsanläggning?