FANN BDT Markbädd

BDT-avlopp, ett system utan WC, står för det Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet, vilket också kan kallas gråvatten. Vill du även ta hand om avloppsvattnet från WC? Kika då istället på FANN Markbädd WC+BDT. I en slamavskiljare eller trekammarbrunn avskiljs tunga partiklar som sedimenterar på botten och blir tillsammans med flytande partiklar kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i IN-DRÄN™-moduler och sedan i en grusbädd för att till sist leda det renade vattnet till ett dike eller annan lämplig recipient.

Fördelar med FANN

10 års funktionsgaranti

Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar vi en funktionsgaranti som räcker i hela 10 år. Det betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt – en trygghet för både dig som fastighetsägare och för den entreprenör som installerar.

Inget serviceavtal behövs

Alla avloppsanläggningar från FANN använder passiv markbaserad rening förutom FANN Biobädd som använder en semipassiv inbyggd teknik. Passiv rening innebär att avloppsvattnet renas med hjälp av naturens egen metod, vilket medför att systemen i princip blir helt underhållsfria.

Färdig paketlösning

Vi har kompletta lösningar för enskilt avlopp som klarar både normal och hög skyddsnivå. Paket finns till både BDT och WC+BDT för infiltration, markbädd eller biobädd.

Svensktillverkat

Våra avloppssystem är utvecklade och testade för vårt nordiska klimat. Du kan lita på att din FANN-anläggning fungerar år ut och år in, lika bra en het sommardag som vid sträng kyla och djup snö. Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Alunda utanför Uppsala där vi också har vårt lager.

Enskilt avlopp - Markbädd

FANN BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare

Markbäddsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Färdig paketlösning
 • Inget krav på efterpolering
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Låg installationshöjd
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Tar hand om reningen av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Typgodkänd
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • För denna anläggning har vi färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Slamavskiljare

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st Paket I6, RSK nr 5618166
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619578

2 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
12 st IN-DRÄN moduler, RSK nr 5618167
3 st Spridarrör á 2,3 m, RSK nr 5610016
1 st Fiberduk, RSK nr 2417726
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st Paket AV, RSK nr 5618181
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619790

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Markbädd

FANN BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Blue Trekammarbrunn

Markbäddsanläggning med FANN Blue Trekammarbrunn tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser två (2) hushåll.

 • Inget krav på efterpolering
 • Levereras och installeras med FANN Teleskoplock
 • Låg installationshöjd
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • CE-märkt tank och trekammarbrunn
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för två hushåll (10 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN Original – Markbädd med FANN Blue Trekammarbrunn

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471
12 st IN-DRÄN Modul, RSK nr 5618167
1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
3 st FANN Spridarrör 2,3 m, RSK nr 5610016
1 st Fiberduk, 10 m, RSK nr 417726
1 st Paket AV, RSK nr 5618181

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525316

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Support

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.