Enskilt avlopp - Biobäddar

FANN BDT Biobädd

BDT-avlopp, ett system utan WC, står för det Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet, vilket också kan kallas gråvatten. FANN Biobädd är en prefabricerad produkt där hela den biologiska reningsprocessen är inbyggd i en tank med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon perkolationsanalys (jordprov) för att få fram LTAR-värdet. Precis som vid infiltration och markbädd leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare för att sedan gå vidare till biobädden. Vill du även ta hand om avloppsvattnet från WC? Kika då istället på FANN Biobädd WC+BDT.

Fördelar med FANN

10 års funktionsgaranti

Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar vi en funktionsgaranti som räcker i hela 10 år. Det betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt – en trygghet för både dig som fastighetsägare och för den entreprenör som installerar.

Inget serviceavtal behövs

Alla avloppsanläggningar från FANN använder passiv markbaserad rening förutom FANN Biobädd som använder en semipassiv inbyggd teknik. Passiv rening innebär att avloppsvattnet renas med hjälp av naturens egen metod, vilket medför att systemen i princip blir helt underhållsfria.

Färdig paketlösning

Vi har kompletta lösningar för enskilt avlopp som klarar både normal och hög skyddsnivå. Paket finns till både BDT och WC+BDT för infiltration, markbädd eller biobädd.

Svensktillverkat

Våra avloppssystem är utvecklade och testade för vårt nordiska klimat. Du kan lita på att din FANN-anläggning fungerar år ut och år in, lika bra en het sommardag som vid sträng kyla och djup snö. Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Alunda utanför Uppsala där vi också har vårt lager.

Enskilt avlopp - Biobäddar

FANN BDT IN-DRÄN Biobädd med FANN Slamavskiljare

FANN Slamavskiljare tillsammans med FANN BDT IN-DRÄN Biobädd blir ett kompakt och mycket effektivt avloppssystem.  I många fall långt säkrare och enklare än traditionella minireningsverk. FANN Biobädd har få rörliga delar och kräver inget serviceavtal vilket reducerar både löpande kostnader och den totala livscykelkostnaden. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Prefabricerad markbädd vilket minskar risken för felinstallation
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Lägsta driftkostnaden jämfört med minireningsverk
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem med larm
 • Enkel och snabb att anlägga
 • Inget behov av ventilation ovan tak
 • Inget extra grus behövs – inbyggt i biobädden
 • Installation är möjligt under mark eller isolerad ovan mark
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Kräver liten yta och låg installationshöjd
 • Typgodkänd
 • Tät lösning som kan anläggas överallt
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • För denna anläggning har vi färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN Biobädd med FANN Slamavskiljare

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619582

2 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924
1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619804

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information! Kontakta FANN VA-Teknik för andra lösningar

Enskilt avlopp - Biobäddar

FANN BDT IN-DRÄN Biobädd med FANN Blue Trekammarbrunn

FANN Blue Trekammarbrunn tillsammans med FANN BDT IN-DRÄN Biobädd blir ett kompakt och mycket effektivt avloppssystem.  I många fall långt säkrare och enklare än traditionella minireningsverk. FANN Biobädd har få rörliga delar och kräver inget serviceavtal vilket reducerar både löpande kostnader och den totala livscykelkostnaden. Bilden avser två (2) hushåll.

 • Prefabricerad markbädd vilket minskar risken för felinstallation
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Lägsta driftkostnaden jämfört med minireningsverk
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem med larm
 • Enkel och snabb att anlägga
 • Inget behov av ventilation ovan tak
 • Inget extra grus behövs – inbyggt i biobädden
 • Installation är möjligt under mark eller isolerad ovan mark
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Kräver liten yta och låg installationshöjd
 • Typgodkänd
 • Tät lösning som kan anläggas överallt
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för två hushåll (10 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN Biobädd med FANN Blue Trekammarbrunn

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471
2 st IN-DRÄN Biobädd, RSK nr 5617924

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5525328

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Support

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.