Miljöcertifierat avloppssystem

Miljö & kvalitet

Vi har bara en planet. Därför gör vi avlopp som skonar både miljö och människa. Välj ett miljöcertifierat avloppssystem från FANN.

Klimatsmarta produkter & produktion

FANN är ett miljöteknikföretag. Det innebär att vi utvecklar lösningar som alltid sätter miljö och kvalitet i första rummet – både när det gäller produkternas utformning, våra processer och transporter. Vi har minsta möjliga CO2-påverkan, väljer enbart återanvändningsbart material, använder biogas vid uppvärmning i processen och undviker hälsovådliga ämnen i produkterna.

  • Låg CO2-påverkan
  • Återanvänder plastmaterial
  • Använder biogas vid uppvärmning i processen
  • Inga hälsovådliga ämnen i produkterna

Naturlig reningsprocess

Vår marknadsledande IN-DRÄN-reningsteknik ger högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. FANN’s avloppssystem behandlar ditt vatten genom en naturlig och biologisk reningsmetod. Genom att använda naturens egen reningsmetod kan vi erbjuda lösningar som säkrar dricksvattnet från skadliga bakterier och ger en effektiv rening av fosfor. Som användare behöver du aldrig tillföra farliga kemikalier i ditt reningsverk.

  • Naturlig och biologisk reningsmetod
  • Säkrar dricksvattnet från skadliga bakterier
  • Effektiv fosforrening
  • Kemikaliefritt och miljöcertifierat avloppssystem

Välj ett miljöcertifierat avloppssystem

Som ett led i vårt miljö- och kvalitetsarbete är FANN certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Certifieringarna har utfärdats av det oberoende kvalitetssäkringsföretaget Intertek och är ett kvitto på att vår systematiska hållbarhetsplan är i fas med tidens krav och förväntningar. Vi garanterar därmed en viss nivå av kvalitet, kundnöjdhet, miljöpåverkan och ständigt förbättringsarbete.

Öppna certifikatet för ISO 9001:2015

Öppna certifikatet för ISO 14001:2015

För en bättre vattenmiljö