fbpx

Miljöcertifierat avloppssystem

Miljö och kvalitet

Vi har bara en planet. Därför gör vi avlopp som skonar både miljö och människa. Välj ett miljöcertifierat avloppssystem från FANN.

Klimatsmarta produkter och produktion

FANN är ett miljöteknikföretag. Det innebär att vi utvecklar lösningar som alltid sätter miljö och kvalitet i första rummet – både när det gäller produkternas utformning, våra processer och transporter. Vi har minsta möjliga CO2-påverkan, väljer enbart återanvändningsbart material, använder biogas vid uppvärmning i processen och undviker hälsovådliga ämnen i produkterna.

FANN VA-Teknik ingår i koncernen NEWS Group – Northern Environmental and Water Solution tillsammans med Alunda Polyeten AB och Skandinavisk kommunalteknik AB. Vi arbetar ständigt för att förbättra och utöka vårt redan idag hållbara sortiment och flera av våra tankar produceras i vår egen fabrik Alunda Polyeten AB utanför Uppsala.

  • Låg CO2-påverkan
  • Återanvänder plastmaterial
  • Använder biogas vid uppvärmning i processen
  • Inga hälsovådliga ämnen i produkterna

Jämför CO₂-påverkan

Alla måste dra sitt strå till stacken för att minska de samlade utsläppen. Vi förlitar vi oss på material som vi vet ger en minimal CO2-påverkan. Vi har därför valt bort betong och glasfiber som ger ca 8-10 respektive ungefär 2 gånger högre utsläpp av CO2. Vi tillverkar våra avloppstankar av polyeten och materialet innehållet inte några cancerogena eller reproduktionsstörande ämnen. Naturskyddsföreningen klassar polyeten som en ofarlig plast som är fullt återanvändbar.

Långa transporter är, som vi alla vet också en stor CO2-bov. Tack vare vår Sverigebaserade produktion kan vi minimera våra kunders CO2-påverkan från just transporter. En logistikoptimerad design gör även att vi lastar varje enskilda lastbil med betydligt fler anläggningar än någon annan leverantör, vilket bidrar till en lägre CO2-påverkan.

Miljöavtryck

CO²

10ggr
2ggr
1ggr

Naturlig reningsprocess

Vår marknadsledande INDRÄN-reningsteknik ger högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. FANN’s avloppssystem behandlar ditt vatten genom en naturlig och biologisk reningsmetod. Genom att använda naturens egen reningsmetod kan vi erbjuda lösningar som säkrar dricksvattnet från skadliga bakterier och ger en effektiv rening av fosfor. Som användare behöver du aldrig tillföra farliga kemikalier i ditt reningsverk.

  • Naturlig och biologisk reningsmetod
  • Säkrar dricksvattnet från skadliga bakterier
  • Effektiv fosforrening
  • Kemikaliefritt och miljöcertifierat avloppssystem

Välj ett miljöcertifierat avloppssystem

Som ett led i vårt miljö- och kvalitetsarbete är FANN certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö). Certifieringarna har utfärdats av det oberoende kvalitetssäkringsföretaget Intertek och är ett kvitto på att vår systematiska hållbarhetsplan är i fas med tidens krav och förväntningar. Vi garanterar därmed en viss nivå av kvalitet, kundnöjdhet, miljöpåverkan och ständigt förbättringsarbete.

Öppna certifikatet för ISO 9001:2015

Öppna certifikatet för ISO 14001:2015

 

För en bättre vattenmiljö