Enskilt avlopp - BDT Infiltration

FANN BDT Infiltration

BDT-avlopp, ett system utan WC, står för det Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet, vilket också kan kallas gråvatten. I en slamavskiljare eller trekammarbrunn avskiljs tunga partiklar som sedimenterar på botten och blir tillsammans med flytande partiklar kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en infiltrationslösning där avloppsvattnet renas biologiskt i IN-DRÄN™ eller i IN-DRÄN Plus-moduler.

IN-DRÄN Original-moduler ersätter spridningslagret av tvättad sten och skapar en ca tio gånger större yta för biohuden att växa på. Tack vare systemets unika konstruktion åtgår endast ca en tredjedel av ytan jämfört med vanlig infiltration. Stora besparingar görs genom att behovet av fyllnadsmassor minskar avsevärt.

IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett prefabricerat grusmaterial. Med IN-DRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan slipper du frakta hem flera kubikmeter grus, vilket förenklar arbetet betydligt och minskar kostnaden.

Vill du även ta hand om avloppsvattnet från WC? Kika då istället på FANN Infiltration WC+BDT.

Fördelar med FANN

10 års funktionsgaranti

Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar vi en funktionsgaranti som räcker i hela 10 år. Det betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt – en trygghet för både dig som fastighetsägare och för den entreprenör som installerar.

Inget serviceavtal behövs

Alla avloppsanläggningar från FANN använder passiv markbaserad rening förutom FANN Biobädd som använder en semipassiv inbyggd teknik. Passiv rening innebär att avloppsvattnet renas med hjälp av naturens egen metod, vilket medför att systemen i princip blir helt underhållsfria.

Färdig paketlösning

Vi har kompletta lösningar för enskilt avlopp som klarar både normal och hög skyddsnivå. Paket finns till både BDT och WC+BDT för infiltration, markbädd eller biobädd.

Svensktillverkat

Våra avloppssystem är utvecklade och testade för vårt nordiska klimat. Du kan lita på att din FANN-anläggning fungerar år ut och år in, lika bra en het sommardag som vid sträng kyla och djup snö. Våra produkter tillverkas i vår egen fabrik i Alunda utanför Uppsala där vi också har vårt lager.

Enskilt avlopp - Infiltration

FANN BDT IN-DRÄN Plus – Infiltration med FANN Slamavskiljare

Infiltrationsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med IN-DRÄN Plus moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN Plus mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN Plus är också ett komplett biofilter som ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett prefabricerat grusmaterial. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15
 • Enkel och snabb att anlägga
 • Infiltration på liten yta (7,5 m² vid ett hushåll)
 • Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Typgodkänd
 • Inget krav på efterpolering
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • För denna anläggning har vi färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN Plus – Infiltration med FANN Slamavskiljare

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619572

2 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619812

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Infiltration

FANN BDT IN-DRÄN Plus – Infiltration med FANN Blue Trekammarbrunn

Infiltrationsanläggning med FANN Blue Trekammarbrunn tillsammans med IN-DRÄN Plus moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN Plus mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN Plus är också ett komplett biofilter som ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett prefabricerat grusmaterial. Bilden avser ett (2) hushåll.

 • Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15
 • Enkel och snabb att anlägga
 • Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
 • Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
 • Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Typgodkänd
 • Inget krav på efterpolering
 • Levereras och installeras med FANN Teleskoplock
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för två hushåll (10 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN Plus – Infiltration med FANN Blue Trekammarbrunn

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
2 st Paket I5 Plus, RSK nr 5618171

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5135666

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Infiltration

FANN BDT IN-DRÄN – Infiltration med FANN Slamavskiljare

Infiltrationsanläggning med lågbyggande slamavskiljare tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser ett (1) hushåll.

 • Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 10
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Låg installationshöjd
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Kan installeras med FANN Teleskoplock
 • Tar hand om reningen av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Typgodkänd
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • För denna anläggning har vi färdiga paketlösningar till både ett (5 personer), två (10 personer) och tre hushåll (15 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN – Infiltration med FANN Slamavskiljare

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st Paket I6, RSK nr 5618166

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619575

2 hushåll

Paketet innehåller:

1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
12 st IN-DRÄN moduler, RSK nr 5618167
6 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m, RSK nr 5610016
2 st Fiberduk, RSK nr 2417726
1 st Paket AV, RSK nr 5618181

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5619807

3 hushåll

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll.
Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Enskilt avlopp - Infiltration

FANN BDT IN-DRÄN– Infiltration med FANN Blue Trekammarbrunn

Infiltrationsanläggning med FANN Blue Trekammarbrunn tillsammans med IN-DRÄN moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. Bilden avser två (2) hushåll.

 • Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 10
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Låg installationshöjd
 • Naturlig passiv reningsprocess utan rörliga delar
 • Levereras och installeras med FANN Teleskoplock
 • Tar hand om reningen av hushållets bad-, disk- och tvättvatten
 • Typgodkänd
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalitet och kraven i allmänna råden
 • Konstruerad för Nordiska förhållanden
 • Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
 • Inget serviceavtal behövs
 • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning
 • Denna anläggning är avsedd för två hushåll (10 personer)

Paketalternativ – FANN BDT IN-DRÄN– Infiltration med FANN Blue Trekammarbrunn

1 hushåll

Paketet innehåller:

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
12 st IN-DRÄN Modul, RSK nr 5618167
6 st FANN Spridarrör 2,3 m, RSK nr 5610016
2 st Fiberduk, 10 m, RSK nr 2417726
1 st Paket AV, RSK nr 5618181

Alla ovan RSK nr som paket: RSK nr 5135664

Fler hushåll

Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Support

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.