Enskilt avlopp - Sluten tank

Enskilt avlopp med sluten tank

Att samla avlopp från WC i en sluten tank är ibland det enda rätta. Under vissa omständigheter, till exempel när det är förbjudet att släppa ut WC-vatten, kan en sluten tank för WC-vattnet vara lösningen. Det övriga avloppsvattnet från hushållet (BDT-vattnet) renas i en infiltration eller markbädd.

WC i känsliga miljöer

  • Separerar WC och BDT-vatten
  • Typgodkänd
  • Flera olika storlekar
  • Lösning vid förbud av utsläpp av WC-vatten
  • Enkel och snabb att anlägga
  • Kan kombineras med lösning för BDT-vatten
  • Konstruerad för Nordiska förhållanden
  • Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti vid installation av komplett avloppslösning

Enskilt avlopp – All inclusive

Dags för ny avloppsanläggning?