fbpx

INDRÄN MAX

Självfall eller tryckavlopp?

Pumpstation och tryckavlopp

Är förhållandena för ledningsdragning i mark gynnsamma använder man sig normalt av ett självfallssystem, d v s plaströr där avloppsvattnet rinner ner till slamavskiljaren. I vissa fall kan kostnaderna bli höga, t ex på grund av berg som måste sprängas. Då använder man sig i stället av lätt trycksatta avloppssystem (LTA eller LPS). En liten pumpstation installeras vid varje fastighet och sedan pumpar man bort avloppsvattnet i ledningar med mindre dimensioner än vid självfall.

Då systemet bygger på tryck kan man lägga ledningarna grunt och följa markens lutning vilket gör att kostnaden för anläggningen minskar i förhållande till att t ex spränga för självfallsledning. Pumpstationer finns tillgängliga för både en- och flerfamiljshus och även här anpassar man modellval för bästa effektivitet.

Vi samarbetar med Skandinavisk Kommunalteknik som är experter på tryckavlopp. Tillsammans ingår vi även i en och samma koncern: NEWS Group. Vi råkar faktiskt till och med dela både kontor, lager och fabrik, vilket har sina fördelar.

Schematisk illustration av ett LTA-system

Avloppsvattnet från fastigheten pumpas vidare till markbädd eller infiltration. I ett avloppssystem kan vissa fastigheter använda sig av tryckavlopp och andra går med självfall. T ex om en fastighet skulle ligga bakom en kulle och till och med lägre än markbädd eller infiltration, så kan man med hjälp av tryckavlopp pumpa ”skjuta” avloppsvattnet till annan släppunkt.

Inloppsmuffen för självfallsledning till pumpstationen är DN110 mm och utloppsventil. Anslutning mot tryckledning sker med invändig gänga PRK 40xR32.