Jordprov avlopp

Kostnadsfritt jordprov

Vi hjälper dig helt kostnadsfritt att ta fram ett jordprov för din nya avloppsanläggning.

Kostnadsfritt jordprov för avlopp

Dimensioneringshjälp

Våra vanligaste avloppsanläggningar är infiltration, markbädd samt vår slutna markbädd – FANN Biobädd. Genom vår kostnadsfria dimensioneringshjälp får du ett förslag på den bästa avloppslösningen utifrån dina specifika förutsättningar. I förslaget ingår bland annat en typritning som noggrant visar anläggningens uppbyggnad. Typritningen används sedan i ansökan till kommunen. För att göra det enkelt kan du använda hitta rätt produkt som guidar dig igenom det vi behöver veta för att kunna ge dig ett förslag.

Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten och därför måste man börja med att ta jordprover.

Jordprov för avlopp

Kostnadsfritt jordprov

Gräv tre provhål där anläggningen är tänkt att placeras (se bild). Markens genomsläpplighet kan variera inom bara några meter och därför behövs tre provhål. Jordprover för avlopp tas vid den tänkta schaktbotten. Beakta skyddsavstånd till grundvatten, berg och återfyllnad. Ta ett jordprov (ca 2-3 dl) från varje grop. Använd lämpligen en påse eller liten burk per jordprov.

Vi på FANN utför perkolationsanalyser på dina jordprover för att bestämma markens genomsläpplighet (LTAR) och baserat på resultatet rekommenderar vi den bästa avloppsanläggningen för din fastighet samt tillhörande dokumentation.

10-års funktionsgaranti

En komplett FANN-anläggning ger dig 10-års funktionsgaranti. Vi jobbar alltid utifrån målsättningen att din avloppsanläggning så långt som möjligt är passiv och underhållsfri. Dessutom är anläggningarna så robusta att inga dyra serviceavtal behövs.