FANN avloppssystem

Avloppssystem för alla hushåll

Från fritidshuset till stora samfälligheter – FANN erbjuder skräddarsydda avloppssystem för alla typer av fastigheter. Skötselfria avloppssystem med lång hållbarhet som bygger på vår banbrytande IN-DRÄN-teknik. Den nya generationens avloppsrening som ger en bättre rening på mindre yta och minsta möjliga miljöpåverkan. Klimatsmart rening som dessutom är kostnadseffektiv och anpassad för att klara svåra förhållanden – exempelvis svår terräng, högt grundvatten och stenig mark.

FANN Avloppssystem – våra lösningar

Klimatsmart rening i tre steg – så fungerar IN-DRÄN

  • 1. Mekaniska reningssteget
  • – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.

 
  • 2. Biologiska reningssteget
  • – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.

 
  • 3. Kemiska reningssteget
  • – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

 

Svårt att välja rätt avlopp? Kom igång med FANN!