System för
fosforrening – fosforfälla

Fosforfälla eller EkoTreat fosforfällning vid extra höga krav på fosforrening.

Fosforfälla

IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT, Hög skyddsnivå

Detta system används när det finns krav på hög skyddsnivå (extra fosforrening) och är anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer). Anläggningen renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC. Den extra fosforreningen erhålls med hjälp av EkoTreat fosforfällningsenhet som monteras inne i huset. Enheten doserar flockningsmedel så att fosforn fångas i slamavskiljaren och inte belastar naturen.

 • IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15.
 • LTAR-värdet (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på markens genomsläpplighet.
 • Lösningar finns för 1- 15 personer (1 – 3 hushåll).
 • Kompletta system för 1 - 3 hushåll (1 - 15 personer)
 • Infiltration på liten yta - 8 kvm (vid ett hushåll)
 • Inget extra grus behövs - inbyggt i modulerna

FANN IN-DRÄN Biobädd WC+BDT

FANN Biobädd tar hand om allt ditt avloppsvatten och renar det till badvattenkvalitet. Tack vare att det inte finns några komponenter som behöver ställas in, behövs heller inget årligt servicebesök på ett FANN Biobäddssystem! Avloppssystemet kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening och består av tre delar: en EkoTreat fosforfällningsenhet, en slamavskiljare och en biobädd. Fosforfällningsenheten monteras inne i huset och doserar flockningsmedel så att fosforn fångas i slamavskiljaren och inte belastar naturen. Tack vare den låga installationshöjden, kan FANN Biobädd installeras på så gott som alla tomter! Installation är möjligt under markytan eller isolerad ovan mark.

 • Klarar hög skyddsnivå
 • Uppfyller kraven i Allmänna Råden
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalité
 • Enkel och snabb att anlägga
 • Tät lösning som kan anläggas överallt
 • Inget serviceavtal behövs
 • 10 års funktionsgaranti

IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, fosforfälla

Kretsloppsanpassad anläggning för ett hushåll. Lösningen med fosforfälla (den gröna tanken på bilden) väljs för att den är ”passiv” och är ett miljömässigt alternativ med kretsloppstänk. Reningen fungerar med självfall, d v s inga delar kan gå sönder. Fosforfällan, som är sista reningssteget i anläggningen, innehåller ett filtermaterial som fångar upp fosforn innan det renade avloppsvattnet hamnar i naturen. Den uttjänta filtermassan i kassetten kan återvinnas på en åker, i kompost eller som anläggningsjord. Bytesintervallet för filterkassetten är normalt vartannat år.

 • Hög skyddsnivå
 • Hög reningseffekt
 • Det miljövänliga valet
 • Kretsloppsanpassad lösning - återför näringen till naturen

EkoTreat WiFi 1.0

Fjärrstyr din EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig, har du till exempel glömt att stänga av den efter semestern?
EkoTreat WiFi säkerställer att ditt avlopp uppnår kraven för hög skyddsnivå utan krav på serviceavtal.
I praktiken innebär det att fällningsmedlet samlar upp fosforn i slamavskiljaren som sedan sjunker till botten och tas med vid slamtömningen.
Läs mer om EkoTreat WiFi här!

 • Uppnå hög skyddsnivå
 • Fjärrstyrning
 • Smart lam
 • Förmonterad snabbkoppling till avloppet

EkoTreat

Den förra generationen av EkoTreat kommer finnas kvar ett bra tag till.
Principen är densamma som hos EkoTreat WiFi, anslut dunken med fällningsmedel och ställ in vredet på antal personer i hushållet.
Nu uppnår du kraven för hög skyddsnivå! Har du denna variant av EkoTreat kan du läsa mer om din enhet här: ta mig till produktsidan!

Ladda ned manual för EkoTreat v.3.2

 • Uppnå hög skyddsnivå
 • Enkel att installera
 • Larmar när det är dags att byta fällningsmedel