FANN IN-DRÄN Plus

System för WC (WC+BDT avlopp)

Tar hand om allt ditt avloppsvatten (toalett, bad-,disk- och tvättvatten – WC+BDT avlopp).

IN-DRÄN Plus 5, WC+BDT

Detta system är anpassat för ett hushåll och renar både bad-, disk- och tvättvatten (BDT), samt avloppsvatten från WC. IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15. LTAR-värdet (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på markens genomsläpplighet. Lösningar finns för 1- 15 personer (1 – 3 hushåll). Veta mer? Så här fungerar en infiltration

Ladda ned mer information om IN-Drän Plus

 

 • Kompletta system för 1 - 3 hushåll (1 - 15 personer)
 • Infiltration på liten yta - 8 kvm (vid ett hushåll)
 • Inget extra grus behövs -inbyggt i modulerna

IN-DRÄN Biobädd 5ce, WC+BDT

FANN Biobädd tar hand om allt avloppsvatten från ett hushåll (upp till 5 personer). Biobädden finns i två utföranden: för toalettvatten eller för BDT (Bad-, disk- och tvättvatten). En FANN Biobädd behöver inget årligt servicebesök då det inte finns några komponenter som behöver ställas in! Biobädden kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening.

Biobädden består av tre delar: en EkoTreat fosforfällningsenhet, en slamavskiljare och en biobädd. Tack vare den låga installationshöjden, kan FANN Biobädd installeras på så gott som alla tomter! Installation är möjligt under markytan eller isolerad ovan mark.

Finns även i utförande för två hushåll (10 personer).

 • Klarar hög skyddsnivå
 • Uppfyller kraven i Allmänna Råden
 • Uppfyller kraven för bra badvattenkvalité
 • Testad och godkänd enligt EN 12566-3
 • Naturlig reningsprocess med få rörliga delar
 • Styrenhet med larm och timer för säker fläktfunktion
 • Inget serviceavtal behövs
 • 10 års funktionsgaranti