System med
sluten tank

I system med sluten tank samlas WC-vattnet i tanken.

FANN avlopp med sluten tank

Att samla avlopp från WC i en sluten tank är ibland det enda rätta.

Under vissa omständigheter, till exempel när det är förbjudet att släppa ut WC-vatten, kan en sluten tank för WC-vattnet vara lösningen. Det övriga avloppsvattnet från hushållet (BDT-vattnet) renas i en infiltration eller markbädd.

FANN’s slutna tankar är typgodkända – en trygghet för dig eftersom det garanterar en lång och säker användning.

Så här fungerar en infiltration och markbädd