System utan WC
(BDT-avlopp)

Tar hand om ditt bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp).

IN-DRÄN Plus 5, BDT

Detta IN-DRÄN Plus system är anpassat för ett hushåll (upp till 5 personer) och tar hand om reningen av hushållets bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp). Lösningar finns för 1- 15 personer (1 – 3 hushåll).IN-DRÄN Plus systemen används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15. LTAR-värdet (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på markens genomsläpplighet.

FANN Biobädd för BDT

FANN Biobädd för avloppsvatten utan WC, d v s BDT-vatten ( bad-, disk- och tvättvatten) består av en mindre slamavskiljare följt av biobädden. Ingen fosforfällningsenhet behövs eftersom det är i toalettvattnet som den mesta fosforn finns. Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till 10 alternativt 15 personer).