fann

Avloppsparlören – del 4 – FANN för nybörjare

Kunskap är makt. I den avslutande delen av vår följetong Avloppsparlören beskriver vi ytterligare fem ord som förekommer frekvent i avloppsammanhang.

Slamtömning

För att en avloppsanläggning ska fungera måste slamavskiljaren tömmas då och då. Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på vilken typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende. Vanligtvis görs det en gång om året.

Sluten tank

En tank som samlar upp WC-vattnet.

Trekammarbrunn

Trekammarbrunn är en typ av slamavskiljare där partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds vidare till markbädd, infiltration eller biobädd.

WC+BDT

När även WC ansluts till avloppssystemet kallas det för WC+BDT eller svartvatten. WC avser urin, fekalier, toalettpapper samt spolvatten. BDT står för bad-, disk- och tvättvatten.

Enskilt Avlopp All Inclusive

En komplett tjänst från FANN där vi tar hand om allt – ritning, installation, dokumentation, återställning av trädgården och sedan erbjuder vi ett underhållsfritt ägande med vår generösa funktionsgaranti.

Dags för nytt avlopp? Kontakta oss och inled processen idag!

Fler nyheter

Framtidssäkra din kunskap och dina installationer genom att gå vår diplomkurs

På Ekerö bor familjen Broberg som i samband med ett nytt fastighetsprojekt investerat i en regnvattentank från FANN fö...