EkoTreatMaxWiFi

FANN EkoTreat Max WiFi – för fler än tre hushåll

Nu kommer en helt ny version av EkoTreat WiFi Max fällningsenhet. Den bygger på samma beprövade teknik som EkoTreat WiFi men i större skala för att klara av alla olika förutsättningar i fält.

Utvecklingen av EkoTreat WiFi Max-enheten ger oss bland annat följande nya fördelar:

  • Möjligheten att ”trimma in” reduktion av fosfor på ett mer precist och korrekt sätt
  • Mindre och mer stilren design
  • Snabbare och säkrare installation

”Det är ett naturligt steg att utveckla och förbättra våra produkter och då även IN-DRÄN Max och ingående komponenter” säger Rikard Andskär, produktchef på FANN.

IN-DRÄN Max är ett koncept för små avlopp i större skala som täcker behovet av avloppsrening utanför enskilda hushåll. Har du fått in en förfrågan eller har ett projekt på gång som faller utanför ett till tre hushåll? Tveka inte att kontakta oss för att bland annat få hjälp med dimensionering, principskiss och materialspecifikation för en IN-DRÄN Max anläggning.

Den nya fällningsenheten levereras i samtliga projekt som går ut från vår fabrik i Alunda, fr o m 15 april 2021. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

FANN EkoTreat Max WiFi
RSK nr 5547546

>Läs mer om EkoTreat Max WiFi

Fler nyheter

Framtidssäkra din kunskap och dina installationer genom att gå vår diplomkurs

På Ekerö bor familjen Broberg som i samband med ett nytt fastighetsprojekt investerat i en regnvattentank från FANN fö...