NEWS utser ny VD

Karl Sohlberg tar nu över VD-posten för miljöteknikföretaget Northern Environmental and Water Solutions AB.  Bolaget, med dotterföretagen Skandinavisk Kommunalteknik AB och FANN VA – teknik AB, är Sveriges största leverantör av avloppslösningar utanför de kommunala VA – näten och har även verksamhet i övriga Norden samt i centrala Europa.

Fler nyheter

Har jag som konsument rätt till ROT-avdrag när jag investerar i ett nytt enskilt avlopp?

Att välja avlopp kan som konsument upplevas som en övermäktig uppgift. Vilket avlopp passar för min fastighets ...

Vi vill skapa avlopp som är smartare och bättre än dess föregångare. IN-DRÄN-teknikens unika ...