FANN VA-teknik AB och Tranås Cementvarufabrik AB startar ett bolag som erbjuder service för fosforfällor:

– Vi gör detta för att vi tycker att tekniken med fosforfällor är en attraktiv lösning för privat-personer, säger Axel Alm som är VD på FANN VA-teknik AB. En gemensam kraftsamling på servicesidan ökar våra möjligheter att ta ansvar för de lösningar som vi sålt under tidigare år.

Fosforfilter AB har som syfte att erbjuda filtermaterial för fosforfällor vid avloppsvattenrening. I Sverige finns idag ca 5000 installerade avloppsanläggningar som använder fosforfilter som teknik för att rena fosfor ur avloppsvatten. Tekniken är eftertraktad eftersom underhålls-intervallet är långt och utrustningen passiv, vattnet rinner igenom med gravitation. Då inga rörliga delar finns så går inget sönder och behöver underhållas. Det enda som krävs är att man byter filtret. Det sker i normalfallet vartannat år. Robustare och mer lättskött lösning är svår att hitta, varför kunderna älskar den!

-Utmaningen har varit att faktiskt byta filtren, säger Johan Nyman, VD på Tranås Cement-

varufabrik. Vi har i flera år haft svårt att lösa logistiken med utbyten av filter. Vi känner att vi behöver ta ansvar över detta själva. För oss är det en fråga om överlevnad för tekniken. Vi måste se till att filtren byts, annars är fällorna en felinvestering som inte ger miljönytta för våra kunder.

Vår plan är att minst 75 % av fosforfällorna skall ha ett avtal för att byta av sina filter om tre år. För att lyckas med detta kommer vi att söka ett nära samarbete med kommunernas miljökontor för att identifiera var kunderna finns och våra lokala entreprenörspartners för att sköta utbyten och återvinning av filtren.

Nu söker vi kontakt med kommuner som har många fosforfällor och entreprenörer som kan tänka sig att utföra byten.

FANN VA-teknik AB och Tranås Cementvarufabrik AB verksamheter i övrigt berörs inte av projektet.