Vi stöttar vår framtid - barnen

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. De arbetar förutsättningslöst med fokus på barnen.

FANN är glada att stötta deras arbete och deras stora hjärta med en donation. Tillsammans gör vi skillnad!

Fler nyheter

Vi utökar med fler diplomkurser under 2023

Hur stor är vår största slamavskiljare?