Enskilt avlopp - Avloppslösningar

Behövs serviceavtal?

Till skillnad från övriga fabrikat behöver du inte ett serviceavtal när du använder lösningar från FANN. Avloppsanläggningar från FANN använder modern markbaserad rening som innebär att avloppsvattnet renas med hjälp av naturens egen metod. Naturen är viktig för oss och har redan en väl fungerande reningsprocess. Vi hjälper bara till att effektivisera processen lokalt. Den passiva tekniken sköter sig själv, precis som naturen och fungerar år efter år utan service.

EkoTreat WiFi

Den enda gången du behöver tänka lite mer på ditt avloppssystem är om du bor på en plats som din kommun klassat som hög skyddsnivå, vilket t ex kan gälla inom vattenskyddsområde eller i nära anslutning till ett vattendrag.

Vi har flera lösningar för just hög skyddsnivå som kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening – EkoTreat WiFi. Du ser bara till att dunken med fällningsmedel inte tar slut, så slipper du onödigt dyra serviceavtal. För din trygghet har EkoTreat WiFi ett inbyggt larm som informerar dig om när dunken börjar ta slut.

Värt att veta: Service och slamtömning är inte samma sak. Alla slamavskiljare måste slamtömmas, vilket för ett normalhushåll sker en gång per år eller vid behov. Service är något helt annat vilket löpande medför en onödigt tråkig kostnad och det slipper du alltså helt med ett enskilt avlopp från FANN.

FANN VA-Teknik

Vi har tillverkat skräddarsydda lösningar för små avlopp sedan 1990. Vi har numera installerat över 70 000 kompletta avloppssystem bara i Sverige. Vi utbildar varje år hundratals entreprenörer, miljöinspektörer och grossister på våra diplomkurser i hela landet. Alla våra system är skalbara vilket innebär att flera hushåll och andra typer av verksamheter med stor ekonomisk fördel kan anslutas till ett gemensamt avloppssystem. Våra kunniga experter hjälper dig genom hela processen – från första kontakt till färdig anläggning.

  • Färdiga paketlösningar med 10 års funktionsgaranti
  • Inget behov av serviceavtal och minimal skötsel med naturens reningsmetod
  • Kostnadsfri dimensionering och support
  • Svensktillverkade lösningar för alla typer av fastigheter

Enskilt avlopp – All inclusive

Dags för ny avloppsanläggning?