Ansökningshjälp

Ansök om enskilt avlopp

FANN SUPPORT

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig med din ansökan!

FANN SUPPORT

Vi hjälper dig gärna med både ansökan till kommunen och den efterfrågade dokumentationen

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning, eller göra vissa ändringar på befintlig anläggning, måste du först göra en ansökan/anmälan och vänta på ett skriftligt beslut innan du påbörjar några arbeten. Du fyller i kommunens blankett och får ett besked från myndigheten. Tänk på att det kan vara en viss handläggningstid hos kommunen så var ute i god tid.

Vi på FANN hjälper dig gärna med din ansökan och erbjuder utöver det även en helt kostnadsfri dimensionering och vid behov även kostnadsfri jordprovsanalys   Värde 2495,- .
Vårt nätverk av duktiga entreprenörer hjälper dig gärna med installationen. Genom ett snabbt hembesök görs en bedömning av dina förutsättningar. Efter installationen lämnas ett utförandeintyg med kontrollplan och med FANN får du hela 10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett avloppssystem.

Ansökningshjälp

Ansökan skickas till kommunen och kan bestå av frågor som:

 • Person- och fastighetsuppgifter
 • Vad avser ansökan (t ex WC+BDT eller enbart BDT) och vad ska anslutas (t ex byggnad eller utrustning)
 • Hur många personer som kommer bruka anläggningen
 • Vilken typ av avloppsanläggning (t ex fabrikat och kapacitet)
 • Efterföljande rening (t ex infiltration eller markbädd) och eventuell efterbehandling (t ex fosforfällning vid hög skyddsnivå)
 • Nuvarande vattenförsörjning (t ex borrad brunn)
 • Vem som gör jobbet, vilket normalt är en avloppsentreprenör då det är ett krav att avloppsanordningen ska utföras fackmannamässigt

Ansökningshjälp

Utöver att blanketten fylls i kan följande dokumentation efterfrågas:

 • Jordprovsanalys med perkolationsprov och LTAR-värde (markens genomsläpplighet). För infiltrationer krävs alltid denna analys, då marken är recipient för allt avloppsvatten.
 • Resultat från vattenprov (i förekommande fall)
 • Typritning på avloppsanläggningen som är dimensionerad för avsedd funktion
 • Skalenlig situationsplan
 • Fullmakt och/eller servitut (i förekommande fall)

FANN SUPPORT

Det går även bra att kontakta oss på telefon 08-7610221 eller på mejl post@fann.se

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.