EKOTREAT

EkoTreat fosforfällningsenhet används i både infiltrationer och markbäddar för att nå hög skyddsnivå avseende fosfor.

Den är också en del i FANN minireningsverk.

 

Här kan du som har en anläggning med en EkoTreat-enhet beställa fällningsmedel.

 

Vad är EkoTreat?

EkoTreat fosforfällningsenhet används för att nå en högre grad av fosforrening i avloppsanläggningen. Med EkoTreat uppnås hög skyddsnivå avseende fosfor i både infiltrationer och markbäddar. Det är en enkel och robust teknik för rening av fosfor med minimala skötselkrav. Enheten monteras på valfri plats inomhus där det finns avlopp, vatten och el. Tack vare att enheten placeras inomhus i värmen, är den skyddad mot smuts, fukt och korrosion.  Skötseln – som inskränker sig till att byta dunken med fällningsmedel någon gång per år –  är bekväm och enkel.

 

 

Hur fungerar EkoTreat fosforfällningsenhet?

 

 

 

Med programvredet som finns på enhetens framsida ställer man enkelt in doseringen av fällningsmedel efter antal personer i hushållet. Därefter sköter enheten sig själv och doserar fällningsmedlet via husets ledningsnät ut till slamavskiljaren. Fällningsmedlet spolas ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra inblandning.

 

I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar. Dessa bindningar sedimenterar och töms med den vanliga slamtömningen. Förutom fosforreduktionen leder den ökade partikelbindningen till ett renare och klarare vatten ut från slamavskiljaren. Detta avlastar efterföljande reningssteg avsevärt och förlänger livslängden på anläggningen.