NORRKÖPING (STRÖMSFORS)

GODKÄNDA AVLOPP I SVERIGE AB

Kakelugnsvägen 5B, 618 33 KOLMÅRDEN

 

Här finns följande FANN-produkter:

Slamavskiljare SA 900 för BDT-vatten

IN-DRÄN Plus modulen – den nya generationens biomodul

IN-DRÄN Biobädd 5 – nya generationens rening på bara 3 kbm!

Biobädden ingår i FANN minireningsverk.