fbpx

Avloppsrening i fritidshus? INDRÄN är din vän!

5135667 FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe Blue

Behöver fritidshuset en ny lösning för avloppsrening? FANN har vad du behöver. Vi erbjuder enskilt avlopp för fritidshus, utrustat med ett infiltrationssystem som är överlägsen traditionell reningsteknik. 75 000 aktiva anläggningar i Sverige, Finland och övriga Europa kan inte ha fel.

Hemligheten bakom vår effektiva avloppsrening för fritidshus är vår unika INDRÄN-teknik. Det vill säga en anläggning som enbart kräver en tredjedel av den yta som en vanlig infiltration tar i anspråk. INDRÄN bygger på naturens eget reningssystem, vilket gör att du får en avloppsrening till fritidshuset som både är mer miljövänlig och kostar mindre.

Klimatsmart avloppsrening för fritidshus med INDRÄN:

  1. Det mekaniska reningssteget – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
  2. Det biologiska reningssteget – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
  3. Det kemiska reningssteget – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

Frågor om avloppsrening för ditt fritidshus? Kontakta oss!