fbpx

Avloppsrening – så kan den vara klimatsmart

5525351 FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe Blue

Vad är egentligen marknadens effektivaste avloppsrening? Enligt oss erbjuder INDRÄN-tekniken ett överlägset infiltrationssystem i jämförelse med traditionella metoder. Det finns en anledning till att det i dagsläget finns över 75 000 anläggningar i drift runtom i Sverige, Finland och övriga Europa som förlitar sig på tekniken.

Varför bör vi överväga avloppsrening med INDRÄN från FANN? Huvudargumentet, vid sidan av att systemets unika konstruktion endast kräver ca en tredjedel av ytan av en vanlig infiltration, är att tekniken förlitar sig på naturens eget reningssystem. Vilket medför en avloppsrening som både är klimatvänligare och mer kostnadseffektiv.

Hur fungerar klimatsmart avloppsrening med INDRÄN?

  1. Det mekaniska reningssteget – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
  2. Biologiska reningssteget – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
  3. Kemiska reningssteget – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar för avloppsrening!