fbpx

Hur gör man jordprov?

jordprov avlopp

Första steget mot en ny avloppsanläggning är att utföra ett jordprov i marken där det ska ligga. Varför och hur gör man jordprov? Vid dimensionering och infiltration av avlopp måste man inledningsvis säkerställa nivån på markens genomsläpplighet. Det vill säga om den är tillräckligt bra och kan ”svälja” allt vatten. Detta går att reda ut med genom ett jordprov.

Jordprov – så går det till

FANN erbjuder ett kostnadsfritt jordprov i samband med nytt avlopp. Men hur gör man ett jordprov egentligen? Till och börja med gräver man tre provhål där anläggningen ska implementeras. Bara inom några meters radie kan markens genomsläppsförmåga av vatten variera, därför behövs alla tre hål. Själva jordprovet tas sedan den tänkta schaktbotten, ca 2-3 dl ur varje grop med hjälp av en påse eller burk. Är det nära till berg eller grundvatten kan jordproverna behöva tas ytligare. Beakta skyddsavstånd till grundvatten, berg och maximal återfyllnad.

FANN utför sedan en perkolationsanalys av jordprovet för att identifiera markens genomsläpplighet (LTAR). Utifrån resultatet rekommenderar vi sedan den avloppsanläggning som är bäst lämpad för era förutsättningar.

Läs mer om jordprov. 

Fortfarande osäker på hur man gör ett jordprov? Kontakta oss med dina frågor!