fbpx

Infiltrationssystem – INDRÄN

Enskilt avlopp

Sedan 1990 har FANN erbjudit ett alternativ till traditionella infiltrationssystem för lokal avloppsrening. Över 75 000 INDRÄN-anläggningar är idag driftsatta i Sverige, Finland och andra europeiska länder.

Tack vare infiltrationssystemets unika design används enbart ca en tredjedel av ytan jämfört med vanlig infiltration. Infiltrationssystemet är också lämpligare i svårhanterade miljöer såsom tomter med begränsat utrymme, svår terräng, högt grundvatten, dålig avrinning i marken eller vid en gammal igensatt infiltration.

INDRÄN:s reningsprocess är både effektivare och har mindre klimatpåverkan än vanlig infiltration. Förklaringen är att vårt infiltrationssystem förlitar sig på naturens egen reningsmetod.

Läs mer om INDRÄN infiltrationssystem.