Bevattningsförbud i Sverige

Förbered dig på bevattningsförbud

Att vi alla måste bli bättre på att ta vara på vårt vatten är de flesta överens om. Ett steg i rätt riktning är att låta din takavvattning leda till en stor tank istället för att låta det rinna ut i dagvattnet. I regnvattentanken finns både Gardena-pump samt filterkorg som under normala förhållanden bara behöver kollas till en gång per år. Både filterkorg och pump är tillgängliga via ett lock som ligger i marknivå. Trädgårdsslangen ansluts enkelt till en lättåtkomlig Gardena-anslutning där också avstängningskran finns tillgänglig.

Med väldigt många soliga dagar kommer också både bevattnings- och eldningsförbud. Håll koll på vad som gäller i din kommun här:

Se karta över rapporterade bevattningsförbud i Sverige 2023
Se karta över rapporterade eldningsförbud i Sverige 2023

Att lagra regnvatten i tank är ett sätt för att kunna sköta sin trädgård även under förbuden. Man kan till och med använda tanken för att nödsläcka om grillningen skulle råka spåra ur.

Läs mer om FANN Regnvattentank

Fler nyheter

En broschyr till alla fastighetsägare som funderar på att installera ett nytt enskilt avlopp.

Nu har vi bokat in höstens kurstillfällen – ta en plats du också!

Vi syns i monter 308 tillsammans med vårt systerbolag Skandinavisk Kommunalteknik AB