fbpx

Familj på Ekerö återvinner regnvatten med Regnvattentank

Projektfakta

Ort: Ekerö
Typ av anläggning: FANN Regnvattentank
Färdigställt: 2020
Partner: LEJA Schakt och Transport AB

Bakgrund

Familjen Broberg på Ekerö har i samband med ett nytt fastighetsprojekt investerat i en regnvattentank från FANN för att på ett bättre sätt ta tillvara på regnvattnet och använda det klimatsmart till att bevattna både trädgård och att fylla den nybyggda poolen med. ”Tänk att en regnskur på 10 mm regn i vårt fall motsvarar ca 1 m3  vatten på taket, det vill man ta vara på istället för att bara låta det rinna ut i dagvattnet” konstaterar familjen.

För 12 år sedan lämnade Familjen Broberg Bromma och bosatte sig Mälarnära i ett villaområde på Ekerö. Känslan av det natursköna landet med närheten till staden var en avgörande faktor för valet av bostadsort. Under 2020 påbörjades ett större projekt i anslutning till fastigheten, med en ny utbyggnad av huset, ett separat Attefallshus samt en förlängning av altanen med trädäck och poolområde. I samband med projektets start fick Daniel Broberg information om att FANN precis hade lanserat en ny regnvattentank.

Lösning

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar, som vi tillsammans måste bli bättre att ta till vara på. Under åren 2016-2018 upplevde vi längre perioder med mindre nederbörd än normalt i stora delar av Sverige. Detta ledde till låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga vilket kan leda till förbud gällande bevattningsregler för fastighetsägare. För FANN som ett miljöteknikföretag är klimatsmarta produkter en självklarhet. Ett steg i rätt riktning är att ge fastighetsägare möjligheten till att agera klimatsmart och skydda vårt grundvatten genom att ta till vara på regnvatten och inte använda kranvatten för t ex trädgårdsbevattning.

Daniel berättar hur han redan under sin barndom blev medveten om vikten av att ta till vara på regnvatten genom familjens egentillverkade tank på gården. ”Att vi nu kan ha vår egen vattenreserv och samla tusentals liter regnvatten i en nedgrävd regnvattentank på tomten till både trädgård och pool känns helt rätt att göra” säger Daniel. FANNs Regnvattentank blev nu en del i projektet och en självklar klimatsmart lösning för familjen.

Vattenberäkningen för regnvattentanken utgår från fastighetens möjlighet till takavvattning och ledning. För familjens hus i Ekerö innebär detta en takyta på ca 100 m2, vilket är 25 % av den totala takytan av fastigheten. Beräknat på 10 mm regn, vilket är en måttlig regnskur på ca en timme, ger taket en möjlighet att samla 1000 liter vatten som motsvarar 1 m3. Varje regnskur ger en kontinuerlig påfyllnad till den egna vattenreserven.

Takavvattningen från huset leds till en regnvattentank på 3 m3 nedgrävd med närhet till poolen, placerad under det 240 m2 stora trädäcket. Den lågbyggande tankkonstruktionen med justerbart teleskopslock är integrerat i däcket för lättåtkomligheten.

Resultat

I regnvattentanken finns en Gardena®-pump med automatisk on/off funktion. Den stänger automatiskt av sig när inte vatten används och går igång om extern slanganslutning kopplas på. Automatiken gör att locket till tanken inte behöver öppnas. Pumpen har även ett inbyggt torrkörningsskydd vid låg vattennivå i tanken. I stosen under inloppet finns en filterkorg som samlar upp löv och skräp. Daniel säger att ”Det är så gott som underhållsfritt, både filterkorgen och pumpen är väldigt lätta att komma åt via teleskopslocket som ligger i marknivå i trädäcket”. Rekommendationen är att kontrollera och eventuellt tömma skräp från filterkorgen månadsvis eller vid behov. För trädgårdsbevattning klarar pumpen en 40 meter lång trädgårdsslang som enkelt ansluts till en lättåtkomlig Gardena®-anslutning där också avstängningskran finns tillgänglig.

Projektet i sin helhet tog ca 5 veckor och familjen är väldigt nöjda med både entreprenaden av fastigheten och den nedgrävda regntankslösningen som genomfördes av Leja Entreprenad AB. Daniel påtalar att ”Både projektledningen och utförandet var väldigt professionellt, jag rekommenderar Leja varmt till dem som har liknande projekt!”.

Familjen har även utökat fastigheten med hållbara och klimatsmarta lösningar. Taket på både garage och det nya Attefallshuset är installerade med solcellspaneler. Daniel skrattar och säger, ”Nu är jag glad både när solen skiner och det spöregnar!”.

Familjen Broberg var en av de första kunderna att investera i FANNs regnvattentank våren 2020. Då regnvattentanken inte var en del av lösningen från första början beskriver Daniel slutresultatet extra energigivande och väl värt investeringen. ”Det känns bra i hjärtat att både kunna fylla poolen eller bevattna trädgården med vår egen vattenreserv. Bara tanken på att man gör av med 35-40 liter vatten när man använder vattenspridaren i endast 5 minuter och nu gör vi det med regnvatten och inte kranvatten!”.

Daniel Broberg
Nu är jag glad både när solen skiner och det spöregnar!
Daniel Broberg
Fastighetsägare, Ekerö

Dags för ny avloppsanläggning?
Kom igång med FANN!