fbpx
fann avlopp

Avloppsparlören – del 2

Välkommen till del 2 av Avloppsparlören! Idag tar vi oss an fem nya avlopps- och FANN-relaterade begrepp som gör vårt arbete tydligare för dig som kund.

INDRÄN

Moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. INDRÄN modulerna möjliggör infiltration i tätare mark samt minskar anläggningsytan. INDRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. INDRÄN kan installeras som både infiltration och markbädd.

INDRÄN Plus

Vidareutveckling av INDRÄN där produkten är prefabricerad med inbyggt grusmaterial. INDRÄN Plus används endast till infiltration. Den prefabricerade infiltrationslösningen har dubbel ventilation och tar endast 7,5 m2 yta i anspråk vid ett standardhushåll.

Infiltration

Avloppsvattnet renas genom att det naturligt rinner genom jordlager och via marken till grundvattnet. Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten, se även LTAR.

LTAR

LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskiljt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för marken att släppa igenom vattnet. LTAR anges i liter per kvadratmeter och dygn. För att få fram LTAR gör man ett antal provtagningar från marken där avloppsanläggningen planeras. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

Markbädd

Avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄN moduler och grus för att sedan samlas upp för att ledas till ett dike eller annan lämplig recipient.

Frågor ovanstående eller andra termer? Tveka inte att kontakta oss!

Fler nyheter

I april byter vi på huvudkontoret lokaler!

Med FANN Tool kan du som är FANN Auktoriserad Partner enkelt skapa typritningar till dina jobb helt själv.

Entreprenörseftermiddag om små avlopp 14 mars i Sundsvall. Välkommen till en eftermiddag för dig som är grä...