fbpx
fann begrepp

Avloppsparlören – del 3

I del 3 av Avloppsparlören tacklar vi ytterligare fem avloppsbegrepp som kanske inte är självklara för dig som kund.

Normal skyddsnivå

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs t ex i de fall närliggande miljö inte är känslig mot övergödning. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD) och minst 70 % fosfor. Kommunen avgör vilken nivå som gäller för just din fastighet.

Pumpbrunn

Pumpbrunn används när avloppet inte kan installeras med självfall. En pump integreras i slamavskiljaren eller installeras separat. När en pump är integrerad i tanken används ofta order PINT (Pump IN Tank).

Regnvattentank

En tank gjord av polyeten i vilken man samlar regn från takavvattning. Regnvattnet kan användas till den grönskande trädgården, till att fylla poolen eller till att spola av bilen med. En regnvattentank installeras med fördel samtidigt som man ändå gräver för ett enskilt avlopp.

RSK-nummer

Ett RSK-nummer är ett tillverkar- och leverantörsoberoende artikelnummer för VVS-produkter i Sverige.

Slamavskiljare

Slamavskiljaren är en tank där partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds vidare till markbädd, infiltration eller biobädd.

Enskilt avlopp All inclusive –Vi löser allt från spadtag till spolning.

Fler nyheter

Ny spridarmatta för INDRÄN Plus infiltrationer ersätter helt den gamla mattan på rulle.

Håll dig uppdaterad! Ladda ned vår nya produktguide och få full koll på alla nyheter och produktförä...

En broschyr till alla fastighetsägare som funderar på att installera ett nytt enskilt avlopp.