fbpx
5135689 FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 5pe

INDRÄN® – en smartare infiltrationsbädd

Vi vill skapa avlopp som är smartare och bättre än dess föregångare. INDRÄN-teknikens unika infiltrationsbädd är en innovation som följer den ambitionen. 

En traditionell, även kallad konventionell, infiltrations- eller markbädd är ett system som ställer stora krav på installatören. Flera olika grusmaterial, stor yta och risk för grundvatten är bara några av utmaningarna. Vi på FANN vill förenkla och kvalitetssäkra installationerna. 

FANN infiltrationsbädd – naturens reningsmetod

Ovan nämnda problematik löser en infiltrationsbädd baserad på FANN:s INDRÄN-teknik. Så hur fungerar en infiltrationsbädd med INDRÄN? 

Skillnaden med INDRÄN:s infiltration är att ytan för biohuden att växa till sig på ersätts med en INDRÄN modul och skapar samtidigt en ungefär tio gånger större yta för biohuden att växa på. Detta tillsammans med en konstruktion av modulen som medför att floran alltid har bra tillgång av syre, säkerställer en god reningseffekt. Som ett resultat av att låta biohuden växa i modulen, blockeras inte infiltrationsbäddens porer, den skyddas mot igensättning, reningen blir mer effektiv, ytan blir jämnare och mindre. Eftersom modulerna läggs på rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå krävs ingen fördelningsbrunn. 

Kan anläggas överallt

En INDRÄN-anläggning har alltid samma längd oavsett jordart. Istället varierar infiltrationsytans bredd, från ca 0,6 m i grus till ca 5 m i lerig mark. En stor fördel är även att man kan infiltrera i betydligt tätare mark än vid traditionell infiltration. Det gör att anläggningen ofta blir billigare i slutändan.

Ytterligare en fördel är INDRÄN-anläggningens flexibilitet som gör att infiltrationsbädden kan anläggas i princip överallt. Det är inte längre utmanande att hitta den bästa placeringen.

Undrar du något om INDRÄN infiltrationsbädd? Kontakta gärna oss på FANN! 

Fler nyheter

I april byter vi på huvudkontoret lokaler!

Med FANN Tool kan du som är FANN Auktoriserad Partner enkelt skapa typritningar till dina jobb helt själv.

Entreprenörseftermiddag om små avlopp 14 mars i Sundsvall. Välkommen till en eftermiddag för dig som är grä...