fbpx
installera avlopp

Behöver du installera avlopp? Avloppspodden besvarar dina frågor!

Det kan finnas många anledningar till varför det kan bli aktuellt att installera ett nytt avlopp. Verkar det snårigt? Lugn. I avsnitt 3 av Avloppspodden reder Rikard Andskär, produktchef på FANN, och Fredrik Olsson, innesäljare på FANN, ut hur implementeringsprocessen är upplagd. 

När är det aktuellt att installera avlopp? Några vanliga scenarion kan exempelvis vara att man köpt ett nytt hus och måste åtgärda avloppet, att man fått ett föreläggande från kommunen att avloppet måste bytas eller att man vill uppgradera sin befintliga lösning och därmed installerar nytt avlopp. Det sistnämnda innebär ofta ett byte till BDT-avlopp, det vill säga ett avlopp som kan hantera gråvatten från bad, disk och tvätt. Men toaletten då? Den lösningen fungerar separat i form av förbränningstoalett, ett separerande system, sluten tank eller vakuumsystem.  

Installera avlopp – vad kostar det?

Det varierar stort mellan olika lösningar. Ett enklare avlopp, med enbart BDT, är billigare än ett stort avlopp med både BDT och WC. Normal och hög skyddsnivå spelar också in, vilket indikerar om avloppet kan möta ett utökat krav på att reducera fosfor och kväve i vissa krävande miljöer. Reningsfunktioner som påverkar prisbilden. Hur mycket behöver man gräva eller spränga för att kunna installera avloppet? Detta är också en faktor som styr slutpriset. 

Installera avlopp – kommer det att lukta efter att ni grävt på tomten?

Om det är utformat som det ska, alltså att det finns en välfungerande avluftning och ventilation på avloppsstammen, så ska det inte lukta. 

Installera avlopp – hur påverkas växtligheten på tomten?

Blommor och annan växtlighet varken vissnar eller påverkas på annat sätt av den nya anläggningen. 

Installera avlopp med FANN – steg för steg

  • Inledningsvis kartlägger vi nuläget och vad som behövs – vad som finns tillgängligt för stunden, aktuell skyddsnivå, hur många som bor i fastigheten, var fastigheten ligger och sätter en tidsplan för projektet. 
  • FANN tar fram ett eller flera förslag på avloppslösning baserat på föregående uppgifter. Vi testar även jorden (perkolationsprov) för se om det finns möjlighet att infiltrera avloppet.
  • När ritningar finns på plats upprättar vi kontakt mellan fastighetsägaren och en auktoriserad entreprenör som sedan utför installationen.

Har du fler frågor om att installera avlopp? Lyssna på hela avsnittet av Avloppspodden!

FANN hittar rätt produkt åt dig – det enklaste sättet att byta och installera avlopp. 

Fler nyheter

Vi syns i monter 209 tillsammans med vårt systerbolag Skandinavisk Kommunalteknik AB

I april byter vi på huvudkontoret lokaler!

Med FANN Tool kan du som är FANN Auktoriserad Partner enkelt skapa typritningar till dina jobb helt själv.