fbpx
markbaserad rening

Markbaserad rening? Avloppspodden reder ut!

Markbaserad rening är, som vi brukar säga på FANN, naturens egen reningsmetod. Men vad innebär det egentligen? I avsnitt nummer 2 av Avloppspodden förklarar Rikard Andskär, produktchef på FANN, och Fred Nyberg, grundare av FANN, allt du behöver veta om markbaserad rening. 

Under 70-talet undersöktes dugligheten av små reningsverk i Sverige. Fred Nyberg och andra sakkunniga slog fast att de inte fungerade optimalt. Dessa traditionella reningsverk riskerade kvaliteten på dricks-, grund- och badvatten. Man frågade sig bland annat: hur ska avloppsreningsverket bli säkert ur hygiensynpunkt och hur blir vi av med kvävet? 

Lösningen – markbaserad rening  

Fred Nyberg insåg att markbaserad rening löste de problem som kom med dåvarande reningsverk. Markbaserad rening innebär att man utnyttjar marken och naturen för att rena vårt vatten innan det hinner nå grundvattnet. Genom att förlita sig på naturens egen reningsmetod kan processen utföras på en och samma plats. 

Markbaserad rening är passiv. Den stora fördelen med markbaserad rening är därmed att systemet är helt underhållsfritt. Dimensioneras det på rätt så sköter det sig helt själv. Till skillnad från exempelvis aktiva minireningsverk som enligt flera studier kräver årliga servicetillfällen för att inte släppa ut bakterier i gemensamma brunnar.

5619574 FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi

Markbaserad rening med FANN i tre steg:

1. Mekaniska reningssteget – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.

2. Biologiska reningssteget – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.

3. Kemiska reningssteget – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

Intresserad av att installera markbaserad rening? FANN hjälper dig hela vägen och konstruerar en skräddarsydd lösning för din fastighet.

Lyssna på hela avsnittet om markbaserad rening i Avloppspodden!

Fler nyheter

Entreprenörseftermiddag om små avlopp 14 mars i Sundsvall. Välkommen till en eftermiddag för dig som är grä...

Vi erbjuder dig möjligheten att delbetala ditt enskilda avlopp när du anlitar en FANN Auktoriserad Partner för ...

Nu gör vi det möjligt för dig att teckna ett trygghetsavtal på dig som använder FANN ...