fbpx
minireningsverk, hög skyddsnivå avlopp

Är det enbart minireningsverk som klarar kraven på hög skyddsnivå?

Vi bad en FANN-säljare förklara begreppet skyddsnivå samt hur FANN:s avloppsanläggningar klarar de högsta reningskraven.

Vad innebär skyddsnivå?

Kommunen avgör om ett avlopp ligger inom normal eller hög skyddsnivå. Man kollar bland annat på den ekologiska statusen i närliggande vattendrag, men även på dricksvattenbrunnar i närheten. Två skyddsnivåer finns för både miljö- och hälsoskydd. Hälsoskyddet avser bakterier som inte får kontaminera dricksvattentäkter, medan miljöskyddet avser fosfor, kväve och organiskt material som riskerar att leda till övergödning i vattenmiljön. För hög skyddsnivå gäller det bl.a. att man ska rena bort minst 90 % fosfor.

Varför ska man välja en FANN-anläggning?

När kommunen kräver hög skyddsnivå kan samtliga av FANN:s avloppsanläggningar enkelt uppgraderas för att möta detta krav. Det görs friktionsfritt med EkoTreat fosforfällning, som får fosforn att fälla ut och stanna kvar i slamavskiljaren. Dessutom har våra markbäddar och infiltrationer ett utmärkt hälsoskydd – bakteriereduktionen sker i gruset och marken under modulerna. EkoTreat fosforfällning är mycket driftsäker och enkel att sköta. Enda underhållet är byte av dunk med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Alltså prisvärda och driftsäkra avloppssystem med möjlighet till att teckna FANN Trygghetsavtal.

Det ska även tilläggas att FANN:s uppskattade support och 10-åriga funktionsgaranti alltid ingår när du installerar en komplett FANN-anläggning.

FANN gör det enkelt – låt oss hjälpa dig till ett avlopp med hög skyddsnivå!

Fler nyheter

I april byter vi på huvudkontoret lokaler!

Med FANN Tool kan du som är FANN Auktoriserad Partner enkelt skapa typritningar till dina jobb helt själv.

Entreprenörseftermiddag om små avlopp 14 mars i Sundsvall. Välkommen till en eftermiddag för dig som är grä...