fbpx
jordprov avlopp

Välja avlopp – vilket avloppssystem gör vad?

Att välja avlopp kan som konsument upplevas som en övermäktig uppgift. Vilket avlopp passar för min fastighets grundförutsättningar? Bör jag satsa på markbädd eller infiltration? Vilken skyddsnivå behöver jag?

Vi på FANN har tagit fram en guide för våra avloppssystem som gör det enklare att välja avlopp. Punkterna som listas under varje avloppslösning avser grundförutsättningarna som ska vara uppfyllda.

WC+BDT vid Markbädd med Normal skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Vanligtvis lerig mark
 • Markbädden har ett utloppsrör
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Normal skyddsnivå gäller för fastigheten

WC+BDT vid Markbädd med Hög skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Vanligtvis lerig mark
 • Markbädden har ett utloppsrör
 • Avloppsvattnet leds till dike/recipient
 • Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
 • Installeras med effektiviserad fosforrening

WC+BDT vid Infiltration med Normal skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Genomsläpplig mark – ex sand, morän
 • LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Avloppsvattnet försvinner ner i marken
 • Normal skyddsnivå gäller för fastigheten

WC+BDT vid Infiltration med Hög skyddsnivå

 • Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
 • Genomsläpplig mark – ex sand, morän
 • LTAR-värde krävs för dimensionering
 • Vattnet försvinner ner i marken
 • Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
 • Installeras med effektiviserad fosforrening

Kontakta oss om du vill du ha hjälp med att välja avlopp! I vår produktguide finns det ytterligare hjälpmedel för att välja produkt.

Fler nyheter

Entreprenörseftermiddag om små avlopp 14 mars i Sundsvall. Välkommen till en eftermiddag för dig som är grä...

Vi erbjuder dig möjligheten att delbetala ditt enskilda avlopp när du anlitar en FANN Auktoriserad Partner för ...

Nu gör vi det möjligt för dig att teckna ett trygghetsavtal på dig som använder FANN ...