fbpx

Ängsö Camping, Västerås

vastarascamping

Beställare: Ängsö Camping och Västerås kommun

Förutsättningar: Utanför det kommunala avloppsnätet, enskilt avlopp planeras. En sommar- och vintercamping med 450 campinggäster samt 250 restauranggäster. Hög skyddsnivå.

Lösningen:  Två slamavskiljare, en 44 kbm och en 32 kbm följt av markbädd med  212 st INDRÄN moduler. EkoTreat (fosforfällning) för extra fosforrening – hög skyddsnivå.

När sommarsäsongen 2016 drar igång på Västerås camping Ängsö, kan besökarna förvänta sig en ännu trevligare campingupplevelse. Då är nämligen den nya, moderna avloppsanläggningen med INDRÄN Max driftsatt och renar campingens avloppsvatten till hög skyddsnivå, d v s den högre reningsgraden. Campingbesökaren kan också se fram emot att slippa vakna tidigt av slamtömningsbilens besök varje vecka under sommarmånaderna. Med INDRÄN Max anläggningen krävs nämligen endast två slamtömningar per år. En betydligt trevligare miljö väntar de boende på campingen!