Ängsö Camping, Västerås

vastarascamping

Beställare: Ängsö Camping och Västerås kommun

Förutsättningar: Utanför det kommunala avloppsnätet, enskilt avlopp planeras. En sommar- och vintercamping med 450 campinggäster samt 250 restauranggäster. Hög skyddsnivå.

Lösningen:  Två slamavskiljare, en 44 kbm och en 32 kbm följt av markbädd med  212 st IN-DRÄN moduler. EkoTreat (fosforfällning) för extra fosforrening – hög skyddsnivå.

När sommarsäsongen 2016 drar igång på Västerås camping Ängsö, kan besökarna förvänta sig en ännu trevligare campingupplevelse. Då är nämligen den nya, moderna avloppsanläggningen med IN-DRÄN Max driftsatt och renar campingens avloppsvatten till hög skyddsnivå, d v s den högre reningsgraden. Campingbesökaren kan också se fram emot att slippa vakna tidigt av slamtömningsbilens besök varje vecka under sommarmånaderna. Med IN-DRÄN Max anläggningen krävs nämligen endast två slamtömningar per år. En betydligt trevligare miljö väntar de boende på campingen!