fbpx

Åsle Skola, Falköping

asleskola

Beställare: Falköpings kommun

Förutsättningar:  Skola och fritidsverksamhet för ca 100 elever. 4 hushåll med permanentboende.
Hög skyddsnivå.

Lösningen:  Gemensam slamavskiljare 44 kbm följt av markbädd med 120 st INDRÄN moduler. Pumpning till markbädden. EkoTreat fosforfällningsenhet för fosforreningen (hög skyddsnivå).